2018-2019 – Psikoloji – Üç Ders Sınavı

1. Bir okulda araştırma yapan bir psikolog, (I)öğrencilerin ankete katılmasını zorunlu tutmuştur. (II)Öğrencilere araştırma sonuçlarını onlarla paylaşacağını bildirmiştir. (III)Öğrencilere araştırmadan istedikleri zaman çıkma olanağı sağlamıştır. (IV)Öğrencilerin bilgilerini kimseyle paylaşmamıştır. (V)Öğrencilere araştırma hakkında bilgi vermiştir. Bu psikoloğun yukarıdaki araştırmada takip ettiği numaralanmış ilkelerden hangisi araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelere aykırıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Dengenin ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir annenin, çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirip, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

5. Frederic W. Taylor’un Bilimsel Yönetim Prensipleri kitabını hazırlamasındaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun, insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığını ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aras, gittiği mahalle pazarında alışveriş yaparken bir satıcının asık suratlı olduğunu ve müşterilere karşı çok itici davrandığını görmüş ve satıcının o gün içinde zabıtalarla tartıştığı için moralinin bozuk olduğunu bilmediği için satıcının kötü bir insan olduğunu düşünmüştür. Yukarıdaki bilgilere göre, Aras'ın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi tükenme yaşayan bireyin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Bir kurumu veya şirketi oluşturan kişilerin sergiledikleri ortak anlayış ve davranış biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir örgütün çalışanlarının sahip oldukları bilgi, beceri, eğitim ve uzmanlık seviyesi; o örgütün__________ sermayesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki durumların hangisinde sosyal kaytarma eğilimi azalır?

Doğru! Yanlış!

12. Daha çok tek başına olmayı tercih eden, ciddi ve sessiz çalışan personel tiplemesi aşağıdaki kişilik boyutlarından hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

13. İlk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekâsı, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir tüketicinin yeni satın aldığı bulaşık deterjanının iyi temizleyip temizlemediğini evinde test etmesi tüketici karar verme sürecinin hangi aşamasına bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

15. Bireylerin tutumlarının kabul, red ve bağlantısızlık alanlarından birinde olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Bir kişinin bir marka hakkında herhangi bir tutumu yokken daha önce hiç duymadığı bir ürünün sadece reklamını izledikten sonra ürünü denemeye karar vermesi aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

17. Üniversiteden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

18. Okulda arkadaşları tarafından dışlanan bir kimse Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisini karşılayamamaktadır?

Doğru! Yanlış!

19. Bütün İtalyanların neşeli olduğuna veya bütün kadınların kötü sürücüler olduğuna inanmak aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

20. Sosyal yargı kuramına göre bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşünmelerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Psikoloji - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…