2018-2019 – Modern Sosyoloji Tarihi – Üç Ders Sınavı

1. T. Parsons’a göre toplumsal kontrol hiyerarşisi içinde en üstte yer alan öge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. “Modern bilimin herhangi bir toplumsal işleve sahip olmadığı dönemde gelişmemiş olduğunu ancak bir işleve sahip olduğunda geliştiğini vurgulayarak modern bilimin temel işlevinin kapitalist toplumun endüstriyel ihtiyaçlarını karşılamak” olduğunu belirten sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Püritenler ile ilgili çalışmalar yürüterek beklenen davranışların sınırlarının nasıl değiştiğini ortaya koymuştur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’a göre B tipi kalıp değişkenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. “Sempatetik içe bakış” yöntemini geliştiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. L. Coser'e göre çatışma ilişkinin üzerine kurulduğu temel değerleri ve varsayımları sorgulamıyorsa, bu çatışma türüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi H. Blumer'e göre sembolik etkileşimciliğin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. C. Wright Mills’e göre aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalıların özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Dahrendorf’a göre yarı gruplar ya da potansiyel gruplar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

10. Güdü'yü amacıyla ve çünkü güdüsü olmak üzere ikiye ayıran, ilkinde eylemin amaç açısından açıklandığını, İkincisinde ise amacın bireyin geçmiş deneyimleri açısından açıklandığını savunan sosyolog kimdir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir psikiyatri deneyi yaparak deneye katılanların karşılarında bir danışman olmadığı halde varmış gibi davrandıklarını gösteren ve böylece belgeleme yöntemini kullanarak nasıl bir düzen görüntüsü oluşturduklarını ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Bir laboratuvarda araştırmacı etkinliklerinin nasıl bilimsel etkinlikler olarak gerçekleştiğini bilimin gerçeklerinin araştırmacıların gündelik yaşam etkinlikleri aracılığıyla nasıl toplumsal olarak oluşturulduğunu ortaya koymaya çalışan araştırmacı kimdir?

Doğru! Yanlış!

13. Marksizmle ilişkisi dikkate alındığında Frankfurt Okulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. A Schutz’a göre “sen” yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Kültür endüstrisinin ana dili, üslubu ya da yaşam iksiri Adorno ve Horkheimer'e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu kuramcılarından Eric Fromm’un eserlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Varoluşçu feminizm temel olarak kadınların ikincil konumunu varoluşçuluk üzerinden açıklayan aşağıdaki düşünürlerden hangisinin düşüncelerinden doğan ve daha sonra farklı yaklaşımlarla zenginleşmiş olan bir feminist teoridir?

Doğru! Yanlış!

18. 1970’lerde kadın ve doğa arasındaki ilişkiler konusunda giderek artan bir bilinçle kurulmuş, kadın ve doğanın birlikte özgürleştirilebileceği fikri üzerinde temellenmiş yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insan eyleminin nedensel bir açıklamasının yapılamayacağını, bu eyleme ilişkin genel yasaların ortaya konamayacağını savunur?

Doğru! Yanlış!

20. Özgürlük ve aşk gibi hiçbir fiziksel varlığı olmayan ve varlığı tamamen insanlara bağlı olan gerçekler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Modern Sosyoloji Tarihi - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…