2018-2019 – Modern Felsefe I – Vize Sınavı

1. Erasmus’un övgüye değer bulduğu delilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi modern çağı ve modern felsefeyi ayrımlaştıran niteliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Dante’nin siyasi görüşlerini yansıtan Monarchia isimli eserin ana savlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Platon’a göre, insanların genel ahlakını bozduğu için yönetici sınıftakilerin aşağıdaki durumlardan hangisinden uzak durması gerekmekteydi?

Doğru! Yanlış!

5. İnsanı Tanrı’nın bu dünyadaki benzeri olan onurlu bir varlık olarak gören ve bilgiye ulaşmada sürekli araştırmanın önemini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Modern felsefenin aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile başladığı kabul edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

7. İnsan aklını, etik ve adalet kavramlarını temel alan batıl inanışları ve doğaüstü olan her şeyi yadsıyan dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Bacon, Herakleitos’a ait olan “İnsanlar bilgiyi küçük dünyada ararlar, daha büyük ve ortaklaşa yaşadığımız dünyada değil.” ifadesinin aşağıdakilerden hangisine işaret ettiğini savunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

9. Paracelsus'a göre her varlık türünün kendine özgü bir ruhu olsa da evrenin bir bütün olarak ruhu vardır. Buna göre bu ruh aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

10. Descartes’e göre, kavramı zihindeki diğer idelerden ayırt edebilmemiz ve sınırlarını çizebilmemiz aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

11. Bacon’un ________ yöntemiyle ulaşmak istediği genelleme, bir doğa olayının özünü, formunu yakalamak esasına dayanmaktaydı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamalar?

Doğru! Yanlış!

12. Rönesans döneminde bilim düşüncesinde gerçek anlamdaki gelişimin öncüsüdür (1473-1543). Doğa bilimi alanında kendi adıyla anılan bir devrimi büyük bir başarıyı gerçekleştrimiştir. Bu alandaki temel yapıtı olan De Revolutionibus Orbium Coelestium (Gök Cisimlerinin Devinimleri Üzerine) ile Hristiyanlığın ve Aristoteles’in evren anlayışını tepe taklak etmiş, Hristiyanlığın yer-merkezci (geosentrik) evren anlayışı yerine güneş-merkezci (heliosentrik) bir evren anlayışını önermiştir. Yukarıdaki bahsedilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Descartes'in yöntem önerilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Descartes'e göre, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye gereksinim duymayan şeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Ruhtaki isteme ile bedendeki devinim arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından kurulduğu ve Tanrı’nın tek gerçek neden olduğu görüşüne dayanan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Spinoza’nın düşüncesinde önemli bir yeri olan conatus kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

17. Leibniz’in monadları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

18. Spinoza’nın düşüncelerinde önemli bir rolü olan çifte görünüm kuramı, aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmek adına ortaya atılmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Leibniz’in bilgi kuramında bahsettiği us doğruluk önermelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Spinoza'yı panteist yapan görüşlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Modern Felsefe I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…