2018-2019 – Genel Matematik – Üç Ders Sınavı

1. y = 3x-1 ve y = x + 9 doğrularının kesişim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. x² + x - 20 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. 3x² -2x -8 ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

Doğru! Yanlış!

4. ( 0,04.106 + 3.105 ) / ( 17.10² ) işleminin sonucu kaçtır?

Doğru! Yanlış!

5. Richter ölçeğine göre 7,3 büyüklüğündeki bir depremin genliği 4,3 büyüklüğündeki bir depremin genliğinin kaç katına eşittir?

Doğru! Yanlış!

6. Yarılanma ömrü 16 yıl olan bir radyoaktif maddenin başlangıçtaki kütlesi 512 gram olduğuna göre, 80 yıl sonra bu maddeden kaç gram kalır?

Doğru! Yanlış!

7. Düzlemde y = 2-(x/2) doğrusuna dik olan ve (1,-2) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. g(x) = 3x² ve (fog)(x) = 6x²-1 olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İlk terimi 8 ve ortak farkı 8/5 olan bir aritmetik dizinin 6 terimi kaçtır?

Doğru! Yanlış!

11. İlk terimi 1/2 ve ikinci terimi 1 olan bir geometrik dizinin 6 terimi kaçtır?

Doğru! Yanlış!

12. Yıllık %11,5 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan 20.000 TL 3 yıl sonra yaklaşık kaç TL olur?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki denklem sistemini sağlayan z değeri kaçtır?

Doğru! Yanlış!

15. f(x) = x3 - 27x fonksiyonunun artışının yavaşladığı aralık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. olan bir maldan maksimum gelir elde edilebilmesi için kaç adet satılması gerekir?

Doğru! Yanlış!

18. f (x) = e-2x olduğuna göre, f'(0) değeri kaçtır?

Doğru! Yanlış!

19. 0 ≤ x ≤ 1 olmak üzere y = 4 - 4x doğrusunun altında ve y = x² + 1 eğrisinin üstünde kalan bölgenin alanı kaç birim karedir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Genel Matematik - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…