2018-2019 – Felsefe – Final Sınavı

1. ________ , felsefenin çok işlevli olmasına vurgu yaparak onu bir alet kutusuna benzetmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel düzeydeki katkılarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Bireysel varlıklar değiştikleri ve duyular da insanı yanıltabildiklerinden dolayı, Platon’un hakiki bilgi olarak görmediği duyu algılarına dayalı bilmeyi ifade etmek için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangileri metafizik alanla ilgili sorulardandır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi yarar sağlayan bilgiyi doğru bilgi olarak görür?

Doğru! Yanlış!

6. Mantıkçı pozitivist bilim anlayışında, bilim adamı, gözlemleme faaliyeti sonucunda ________ elde eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik kapsamında değildir?

Doğru! Yanlış!

8. İnsanın doğuştan getirdiği hiçbir düşünce olmadığını, çevrenin, yetişme koşulları ve deneyimin insanı bir bütün olarak şekillendirdiğini öne süren, liberalizmin ilk ve en önemli teorisyenlerinden olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi normatif bir siyaset felsefesi sorusudur?

Doğru! Yanlış!

10. Birtakım ahlaki olguların ahlaki failden bağımsız olarak var olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Hastanın ölmek istemediği fakat onun bu isteği göz ardı edildiği zaman gündeme gelen ötenazi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangileri siyaset felsefesi konu ve problemlerindendir?

Doğru! Yanlış!

13. Eğitici faaliyetler sırasında uyulması gereken kurallarla ilkelere ilişkin soruşturma ve gerçek eğitimi aşılamadan veya ideoloji aktarmaktan ayıran ölçütlere ilişkin tartışma, eğitim felsefesinin hangi boyutunu oluşturur?

Doğru! Yanlış!

14. Anlamlı formun veya formel yetkinliğin sanatın yegane özsel özelliği olduğunu savunan sanat eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Realist eğitim anlayışının benimsediği eğitim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Platon'un sanat anlayışına göre, sanatsal faaliyeti belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Freire eleştirdiği geleneksel eğitim anlayışı için__________. eğitim benzetmesini kullanmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

18. Estetik nesnenin en temel değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangileri sanatı sınıflandıran nesnel ölçütlerdendir?

Doğru! Yanlış!

20. Öğrenci merkezli ilk eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Felsefe - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…