2018-2019 – Birey ve Davranış – Üç Ders Sınavı

1. Hiçbir karşılık beklemeden yardım edebilmek, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi gereksinime örnektir?

Doğru! Yanlış!

2. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi duyguların meydana geliş şekli ve vücuttaki fizyolojik değişimlerle ilgili kuramlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Daha çok doğuştan gelen ve genetik etkilere bağlı olarak ortaya çıkan unsurları temel alan yaşam boyu gelişme ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Plutchik'in duygu çemberine göre; iyimserliği ortaya çıkaran duygu bileşimleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi kızlarda 10-11, erkeklerde 12-13 yaş aralığına başlayan dönemdir?

Doğru! Yanlış!

7. Raymond Cattell'in faktör analizine göre, kaygılı ya da sakin, güvensiz ya da güvenli, kendine acıma ya da kendinden memnun gibi kişilik özellikleri aşağıdaki Büyük Beşli faktörlerinden hangisi kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

8. Kişilik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisinde stres durumu ile karşılaşan bireyin geçtiği aşamalar sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Tutar'a göre; stresin meydana gelmesinde önemli bir yer tutan tutum ve davranışlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. İş yerinde patronun maaşları geç vermesi sonucunda patronuna sinirlenen kadının eve geldiğinde öfkesini çocuğuna yöneltmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

12. Normal dışı davranışların diğer davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlar sonucu oluştuğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi şizoid kişilik sorunu belirtilerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Bireyin kişisel reddedilme, kayıplar, başarısızlıklar gibi yaşadığı durumlar nedeniyle bir anda tüm belleğini kaybetmesi olarak açıklanan dissosiyatif bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Varsam, hezeyan gibi şizofreniye ait semptomları etkin bir şekilde hafifleten ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Zihinsel bozuklukların, normal gelişim ve büyümeyi engelleyen çevresel faktörler dolayısıyla ortaya çıktığı görüşüne dayanan ve temel amacı danışanların kişisel gelişimlerinin önünü açmaya yardımcı olmak olan terapi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Danışanın psikoterapi sürecinde ilk defa farkına vardığı düşünce ya da anıları sonucunda yaşadığı duygu boşalımı deneyimine ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin varolan sosyal normlara uyma yönünde baskı hissettiği bir sosyal etki türüdür?

Doğru! Yanlış!

19. Fishbein ve Ajzen tarafından geliştirilmiş olan ve davranışın kendisini değil, davranışın niyetini tahmin etmek üzerine kurulan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Bir bireyin diğerine belirli bir biçimde davranması için emir verdiği sosyal etki biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Birey ve Davranış - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…