2018-2019 – Bilim Felsefesi – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bir belirlenmiş özelliktir?

Doğru! Yanlış!

2. Tümevarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. a taşı t1 zamanında 44.50 metre yüksekliğindeki kulenin tepesinden serbest düşmeye başlar ise, a taşı t1 zamanından 10 saniye sonra kulenin dibinde bulunur mu? Yukarıdaki deney sorusu aşağıdaki genel soru biçimlerinden hangisini örnekler?

Doğru! Yanlış!

4. R rastlantı deneyi, içinde rastgele dağılmış ve renk haricinde özdeş 13 adet mavi ve 5 adet turuncu top bulunan torbadan tek bir topun rastgele çekilmesi işlemidir. Buna göre R deneyinin olasılık fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıda verilen ve bilim felsefesinde “bilgi üretimine yol açan sorular” olarak adlandırılan sorularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisinin gözlemlenebilirliği gerçekçilik karşıtlığını benimseyen bilim felsefecileri tarafından kabul edilebilirdir?

Doğru! Yanlış!

7. Teorilerin Anlambilimsel Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

8. Molekül, molekül kütlesi, molekül hızı gibi terimler ne tür terimlerdir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangileri türetilmiş yasalardandır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru olsa bir doğa yasasını ifade eder?

Doğru! Yanlış!

11. Francis Bacon aşağıdaki görüşlerden hangisini savunan bir düşünürdür?

Doğru! Yanlış!

12. Hempel yöntemi ile sınanması amaçlanan ∀x (Fx → Ǝy Gyx) tipindeki bir hipotezin U = {a,b} evrenindeki açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Olumsuz bir örneklendirmeyle karşılaşıldığında bir hipotezin tek başına yanlışlanamaması; başka bir deyişle, olası bir olumsuz örneklendirmenin hipotez, başlangıç koşulları ve yardımcı hipotezler üçlüsünden (içinde hipotezin olmayabileceği) birini veya birden fazlasını yanlışlayabiliyor olabilmesi aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru! Yanlış!

14. Nicod yöntemine göre Fa Λ Ga gözlem önermesinin, ∀x (Fx → Gx) hipotezinin bir ________ (1), Fa Λ ~Ga gözlem önermesinin de bu hipotezin bir ________ (2) olduğu söylenir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

15. Gylmour’un ortaya koyduğu kendi-kendini pekiştirme yönteminde deneysel hipotezlerin yanı sıra, Hempel yönteminden farklı olarak, ________ de örnekleme yoluyla pekiştirilebileceği, böylelikle, hipotezli-tümdengelimsel pekiştirme yönteminin tersine, bu hipotezlerin bütüncül olarak değil, tek tek sınanabileceği ileri sürülmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

16. Nagel’in bilimsel teorilerin gelişimi hakkında ortaya koyduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Tutarlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. Devrimsel gelişim görüşüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Thomas Kuhn’a göre bir bilim dalında belli bir zamanda bilim insanları topluluğunca kabul edilen teoriyi aşağıdakilerden hangisi yönlendirir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel paradigmaların bileşenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Bilim Felsefesi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…