2018-2019 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulama esaslarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'ne göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Sosyal gruplar arasında işbölümünü ve dayanışmayı doğrudan esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam bir egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.” tanımının ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. 1950 yılında Türkiye'de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. 1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Haşan Ali Yücel’in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 yılındaki Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grup’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. 1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Batı ittifakına yönelmesinde etkili olan gelişmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…