2017-2018 – Zihin Felsefesi – Vize Sınavı

1. Zihinsel ve fiziksel nitelikler arasındaki ayrım aşağıdaki sorunsallardan hangisi ile ilintilidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi zihin felsefesi ile metafiziğin örtüştüğü sorun veya konular arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi zihin felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel olgu kavramıyla kastedilen şeyler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Varlığın temeli olarak suyu ortaya atan doğa filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Anaksagoras'a göre, başka türlü anlaşılmayan bir evren için anlaşılır bir taslağı uygulamaya koyan, tümüyle yaygın akıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Düşün tarihinde ilk kez varolanın niteliklerinin salt düşünme yoluyla irdelenmesi fikrini ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Pythagorasçı öğreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Platon’a göre, ezeli ebedi, zorunlu ve akıl yoluyla bilinebilir varlıklara dayanan gerçek bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Thomas Aquinas’a göre, duyu nesnesinin zihnin nesnesi haline gelmesini sağlayan akıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aristoteles’in ruh anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Marcus Aurelius felsefe tarihinde aşağıdakilerden hangisinin temsilcisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aziz Augustinus’un insana ait ruhun en yüce tarafına verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Descartes’ın zihin kuramına göre ideyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. I. Meditasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi zihin teriminin Spinoza’nın felsefesinde taşıdığı anlamlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Descartes’ın geliştirdiği şüphe yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Maddenin var olmadığını, gerçekten var olan tek tözün ide olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Kendinden önceki bütün metafizik kurguları hedef alan eleştirel deneyci bir felsefe geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Modern deneysel psikolojinin öncülerinden sayılan deneyci düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Zihin Felsefesi - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…