2017-2018 – Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi – Vize Sınavı

1. E. Tönnies’e göre aşağıdakilerden hangisi cemaatin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Oligarşi yönetim şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi tarih sonrası çağların başlangıcına sebep olan gelişmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Dört işlemi bulan, geometri ve aritmetiğin temellerini atan dünya tarihinin ilk devleti olarak bilinen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Rousseau’ya göre toplum sözleşmesinin amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Türkiye'de laiklik kavramından önce aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Sekülerizm kavramının ortaya çıkışında ilk olarak aşağıdaki düşünürlerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi 'laiklik' kavramının felsefi açıklamasıdır?

Doğru! Yanlış!

9. Laiklik 19. yy. ortalarında ilk hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Laiklik kavramı Türkiye'de anayasaya ilk hangi yılda girmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Üçüncü kuşak insan hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangileri birincil kuşak insan haklarındandır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi, David Held tarafından yapılan devlet kategorilerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Pozitif ya da devlet hukuku olarak da adlandırılan sistemi aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde tanımlamaktadır?

Doğru! Yanlış!

15. Amerika’da 1776 yılında yayınlanan ve tüm insanların doğuştan bağımsız ve hür olduğunu vurgulayan, temel hak ve özgürlükler adına oldukça önemli olan metin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Resmi anlamdaki kamu yerel yönetimlerine odaklanmış biçimde bir küresel çevre farkındalığı yaratmayı, problemlerle mücadele ederek bir standart oluşturmayı hedefleyen uluslararası organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin çevre ve toplum ile ilgili görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Türk topraklarında, yoksul ve yetim çocukların eğitimine yönelik yapılandırılan ve Abdülaziz tarafından kurulan, diğer adı Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Günümüz modern yapısında sosyal devletin çocuklara bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Bretton Woods ile temelleri atılmış olan sosyal refaha dayalı bir mekanizma oluşturulmasına felsefi desteği veren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…