2017-2018 – Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki olaylardan hangisi ile feodaliteye son verilmiş ve laikliğe bir adım atılmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Türkiye’de zorunlu eğitim kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylamasında kabul edilmesiyle TBMM üye sayısı kaç olarak belirlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl hangi ayın ilk günü kendiliğinden toplanır?

Doğru! Yanlış!

7. Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangileri merkezi yönetimin taşra örgütü içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

10. “Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.” Türk anayasasında yer alan bu hüküm parlamenter sistemin hangi temel ilkesini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

11. 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliğinin getirdiği en temel yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 1982 Anayasasında yer alan kuruluş amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi belediyeler tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Türkiye’de 14.6.2012 tarih ve 6328 sayılı Kanunla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdaki organlardan hangisine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

17. Demokratik hukuk devletinde kamu örgütlerinin kuruluş ve işleyişinin yasalarla düzenlenmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerin hangileri bürokrasinin temel özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…