2017-2018 – Uygarlık Tarihi II – Vize Sınavı

1. Reform hareketinin kaynağı olan Cluny Manastırı X. yüzyılın başlarında aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

2. 1348 yılında Floransa’yı sarsan müthiş veba salgınından kurtulmuş, bir ülkedeki üç adam ve yedi kadını konu alan 100 hikayeden oluşan Dekameron Hikayeleri hangi Ortaçağ yazarının eseridir?

Doğru! Yanlış!

3. Ortaçağ Avrupası’nda feodalizmin ortaya çıkmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa’nın ilk yükseköğretim kurumudur?

Doğru! Yanlış!

5. Papa III. Leon’un elinden 800 yılının Noel gününde Roma İmparatoru olarak taç giyen Frank Devlet Kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Roma ordusunda askeri hizmet etme taahhüdü karşılığında imparatorluk topraklarına yerleştirilen yabancı bağlaşık güçler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Bastırdığı sikkelerde ilk kez Hz. İsa figürüne yer veren Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti’ne ait eserlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Konsil gibi tüm Hristiyan cemaati bağlamayıp yerel düzeydeki dinî konuların tartışıldığı meclise ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bizans’ta themaların başında bulunan askeri ve sivil yetkilere sahip komutanlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Elhamra Sarayı’nı dünya mimarisine armağan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Hz. Hamza’nın şehit olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Ömer b. Abdülaziz (717-720) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Avrupalıların Averroes dedikleri İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Hz. Ebûbekir halife seçildikten sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Osmanlı coğrafyacılığının önemli eserlerinden biri olan “Cihannüma” kime aittir?

Doğru! Yanlış!

17. Prens isimli eserinde mutlak monarşik yönetim biçimi ve prensin nitelikleri üzerinde duran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da en çok resmi yapılan Osmanlı padişahlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Hümanizm aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi “Devletin Altı Kitabı” adlı eserin yazarı olan Yeniçağ Avrupası düşünürüdür?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Uygarlık Tarihi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…