2017-2018 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi I – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi, modern felsefenin Türkiye’ye giriş ve gelişmesi sürecinde önemli bir kilometre taşıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangileri Taşköprülüzade’ye göre öğrencilerin ilim öğrenme sürecindeki vazifeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

3. Modern felsefenin Türkiye’ye girişiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi reform sonrası Felsefe Bölümü hocalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Descartes’ın, “Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin düşüncedeki temel çerçevesini çizmesi” ile aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan üçüncü felsefe bölümüdür?