2017-2018 – Türk Siyasal Hayatı – Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi 1914’te Ziya Gökalp tarafından önerilen ve Jön Türkler tarafından uygulamaya konulan reform girişimleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül darbesiyle birlikte kurulmuş ve yasama ile yürütme yetkilerinin her ikisini de kendi eline almıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki tarih ve olay eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Ziya Gökalp’e göre hars kavramı neyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki siyasilerden hangisi Meclis'te 'Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu' görüşmeleri sürerken “Dörtlü Takrir” önergesini verenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. II. Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan dolarının altına çevrilebilirliği kuralını getiren altın kambiyo standardı (Amerikan dolarının altına eş düzeyde bir uluslararası rezerv para olarak kabul edilmesi) aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki siyasilerden hangisi 1980’lı yıllarda başbakanlık görevinde bulunmuştur?

Doğru! Yanlış!

8. Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde Yusuf Akçura aşağıdaki hangi fikir akımını savunmuştur?

Doğru! Yanlış!

9. Paris Konferansı öncesinde bazı Avrupa devletlerinin baskısı ile 1856 yılında Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlar arasında tam bir eşitlik sağlamayı amaçlayan ve padişahın tek taraflı iradesini yansıtan ferman ile ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. __________ adıyla bilinen yeniçeriliğin tasfiyesi olayı, Osmanlı'da tamamen modern tekniklere askeri birliklerin doğmasını sağlamıştır. uygun Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru biçimde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki siyasi gelişmelerden hangisi Birinci Meclis döneminde gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Mustafa Kemal Paşa 1923 yılında Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdiği bir demeçte 1921 Anayasası’nın ilk iki maddesini hatırlatarak bu iki maddenin aşağıdaki hangi kavramla özetlenebileceğini ifade etmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Osmanlı imparatorluğu tarihinde anayasal nitelikte ilk belge olarak kabul edilen Sened-i İttifak hangi padişah tarafından imzalanmıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Hukuksal açıdan kendi çıkarlarını koruyacak yetkinlik düzeyinde olmayan kişilerin haklarının korunması için kendisine yardım edilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. “Batılılaşma aslında öze dönmek demektir, çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu’daki ve Orta Asya’daki kültürdür” görüşünü ileri süren akım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nin sonucunda ekonomik alanda alınan kararların ve benimsenen ilkelerin tanımlanması için kullanılan terimdir?

Doğru! Yanlış!

19. Muhafazakâr düşünce akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Türk Siyasal Hayatı - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…