2017-2018 – Tarih Felsefesi II – Final Sınavı

1. Hegel’in düşüncesine göre dünya tarihiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. "Bilimin bütün önermeleri tek bir ilke içinde bir bütünü biçimlendirmek üzere birbirine bağlıdır. Bu bağlamda tek tek önermeler bilimsel olamazlar, yalnızca bütünün bağlamı içinde bilimsel olurlar." sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

3. Herder’e göre tarihe yönelen bakış açısını belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Hegel’in tarih anlayışında, tarihçinin kendi tininden ayrı bir tinsel içerik taşıyan malzemeyi ele aldığı tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Lukacs’a göre tarihte bir bütünlük görebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Doğru! Yanlış!

6. "Tarih yasaları tekil insan doğasından türetilebilecek olan biyolojik ya da psikolojik doğa yasalarının yönlendirdiği yasalardır." sözleri, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

7. Comte’a göre olguları yöneten yasaların bilinmesinin bilimler için sağlayacağı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. "insan aklı araştırmalarını varlıkların kendi doğasına, ilk ve son nedenlere, yani mutlak bilgilere yönelterek olguları keyfi bir biçimde ve doğaüstü etkenleri işin içine katarak açıklamaya çalışır." Comte, yukarıdaki sözleriyle, aşağıdakilerden hangisine değinmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde Burckhardt’ın Alman İdealizmi ile ilgili değerlendirmesi doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

10. Burckhardt’ın tarihe yaklaşımı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Nietzsche’ye göre insanlığın çürüme ve yozlaşma içine girmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Schopenhauer’e göre tarihte nesnellikten söz edilememesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. "Doğal olgular ___________ olarak ifade edilebilir; oysa ____________ olgular aynı biçimde açıklanamaz." ifadesinde, anti-pozitivist tarih anlayışı çerçevesinde, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi en uygundur?

Doğru! Yanlış!

14. Dilthey, Bacon’la başlayan süreci, bilgi kuramı açısından, aşağıdakilerden hangisiyle eleştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Collingvvood’a göre aşağıdakilerden hangisi, tarihçilikte kullanılmaya uygun biricik yöntemdir?

Doğru! Yanlış!

16. Modern bilgi kuramının tarihsel varlığı kavrayamamasının temel nedeni, Dilthey’a göre, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin, tarihsel olayları "olumsal" olarak yorumladığı söylenemez?

Doğru! Yanlış!

18. "Çizgisel tarih anlayışı nedenselci düşüncenin bir ütopyasıdır; bu yüzden insanın ilgi ve yönelimleri ile tarih kavramı ayrılmalıdır." Yukarıdaki alıntı, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

19. Tarihte kaçınılmazlık düşüncesinin insan özgürlüğünün ve sorumluluğunun önünü kapatan bir düşünce olduğunu ileri süren düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. "Zaten kendisi tarihsel olan bir varlığın, tarihin bütünü hakkında konuşması olanaksız olduğundan, tarih felsefesi denen etkinlik de olanaksızdır, çünkü tutarsızdır." Yukarıdaki alıntı, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Tarih Felsefesi II - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…