2017-2018 – Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler – Vize Sınavı

1. Bourdieu, alan kavramını tanımlarken aşağıdaki düşünürlerden hangisinden etkilenmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Pierre Bourdieu sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Bourdieu’nun “bir alanda gücü elinde bulunduranların eğitim yoluyla ailelere ve dolayısıyla bireylere aşıladığı yapı” olarak tanımladığı sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Pierre Bourdieu’nun sosyolojik kuramının temellerini atma imkanına sahip olduğu yer neresidir?

Doğru! Yanlış!

5. Habitus’a hem alanın yapısı tarafından şekillendirilmesi, hem de bireylerin eğilimleri aracılığıyla alanı şekillendirmesi açısından bakıldığında habitus, yapısalcılık ve fenomenolojik/etnometodolojik yaklaşımlar arasında bir yerde durur. Yukarıdaki belirlemeyi yapan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

6. Ritzer göre, Habermas modernite ve rasyonaliteyi eleştirmekle birlikte aynı zamanda savunan ve bu açıdan modernizmin varsayımlarına saldıran post-modernistlere karşı moderniteyi ________ olarak görerek tamamlamaya çalışan günümüzün tartışmasız lider sosyal kuramcısıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın eylem tiplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Slattery, Habermas’ın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarının ana temasının kısaca aşağıdaki gibi özetlenebileceğini vurgular. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özetlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Habermas’ın vatandaşlar arasında şeffaf, açık ve akılcı tartışmaya dayalı olarak oluşturulan, kamu ve kamuoyunun tarihsel gelişimini, dönüşümünü ve de çöküşünü incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Habermas’ın tüm eylem biçimlerini emek düzeyine indirgediği için eleştirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Giddens'ın, 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimini tanımlamada kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Giddens modernliği, “bütün bireylerin topluca bir dereceye kadar kontrolünde bulunan fakat aynı zamanda kontrolümüzden çıkıp kendisini parçalara ayırabilme tehlikesini taşıyan devasa bir güç makinesine” benzetmektedir. Yukarıdaki açıklamaya göre Anthony Giddens’in modernliği benzettiği makine aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Giddens, aşağıdaki kurumlardan hangisinin modernliğin dinamizmini ve zaman periyodunu biçimlendirdiğini öne sürmez?

Doğru! Yanlış!

14. Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisi modern öncesi dönemin güven ortamının belirleyicileri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

15. Eylemlerimizi, kısmen zaman ve uzamın, rutinleşmiş toplumsal pratiklerle bağlantılı olarak bölge içine alındığı bölgeselleştirme yoluyla rutinleştiririz. Bir başka deyişle fiziksel uzamı ayrımladığımız için davranışlarımızın kolaylıkla rutinleştiririz. Böylece, belirli toplumsal pratik türleri belirli alanlarda ve zamanlarda oluşurlar. Yukarıdaki açıklama bağlamında Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisinde bölgeselleştirmenin çeşitlilik gösteren özellikleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Guntrip'e göre aşağıdakilerden hangisi şizoid ruhsal durum betimlemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Sanayi toplumları ile bilişim toplumları karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bilişim toplumlarını bekleyen tehlikelerden biri olarak işaret edilebilir?

Doğru! Yanlış!

18. ________ , gelecekteki olasılıklar düşünülerek etkin biçimde değerlendirilen tehlikeleri ifade etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

19. Beck’in moderniteyi sarsan ve öngörülemeyen sonuçlarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi şeklinde açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Beck, riskli faaliyetleri engelleyebilmenin tek yolu olarak aşağıdakilerden hangisini önermektedir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…