2017-2018 – Siyaset Felsefesi II – Vize (1-2) Deneme Sınavı

1. Bir “Adalet Kuramı” adlı eser kime aittir?

Doğru! Yanlış!

2. Özellikle çağdaş dünyada cumhuriyetçiliğin izlerini süren ve yüzyıllardır karşıt görüşler olarak konumlandıran liberalizm ile cumhuriyetçi görüşleri barıştırma çabasında olan bir kısım düşünüre göre liberalizm nedir?

Doğru! Yanlış!

3. Mülkiyeti de tıpkı özgürlükler gibi doğal bir hak olarak değerlendiren yazar kimdir?

Doğru! Yanlış!

4. Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden kavram gerçekçiliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Siyasal açıdan liberal kuram dâhilinde ne toplum ne de devlet, tek tek bireylerden oluşmuş mekanizmalardan öte bir gerçekliğe sahip olması liberal kuramın nasıl bir karakter taşıdığı anlamına gelir?

Doğru! Yanlış!

6. Hürriyet Üzerine adlı eser kime aittir?

Doğru! Yanlış!

7. Bilinçli olarak bireyin özgürlüğünü devletin özgürlüğüne bağımlı kılan anlayışa ne denir?

Doğru! Yanlış!

8. Seçtiğim şeyleri seçmeye beni yönelten müdahale ya da denetimin kaynağının ne olduğu sorusuna yanıt arayan özgürlük türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Tarihsel açıdan bakıldığında, kuvvetler ayrılığı ilkesi, ilk uygulamaları hangi ülkede görülmektedir?

Doğru! Yanlış!

10. “Bir kişi haricinde tüm insanlık bir görüşü benimserse ve sadece bir kişi karşıt görüşe sahipse; insanlığın bu kişiyi susturmasının haklılığı, bu kişinin iktidar sahibi olduğunda tüm insanlığı susturmasından daha fazla değildir” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden kaç tanesi adaletin türlerindendir?

Doğru! Yanlış!

12. Bir toplumda para ve bu şekilde bölüştürülebilir nitelikteki şeylerin (şan, şeref, ünvan, servet ve ekonomik değeri haiz diğer şeyler) toplum üyeleri arasında, herkesin yeteneği ve toplum içerisindeki statüsüne uygun olarak dağıtılmasını öngören adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. kişilerin özel durumlarını, yeteneklerini göz önünde bulundurmadan davranmayı gerektiren adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. İki kişinin bir işleminde, bu işlemin adaletle ilgili niteliğini işlemin maddi içeriğinden çok, iki tarafın özgür iradesinin karşılıklı bağlantısıyla belirli bir noktada kesişmesiyle yapılıp yapılmadığı belirleyen adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Prosedürel adaletin temelini atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangileri A Theory of Justice (Bir Adalet Kuramı) kitabında ele alınan adalet teorisi ile ilgili amaçlar arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

17. 1. Herkesin başkalarının aynı hürriyeti ile bağdaşan en geniş temel hürriyete sahip olmak konusunda eşit hakkı vardır. 2. Sosyal ve iktisadi eşitsizlikler, hem herkesin yararına olacak, hem de mevkiler (makamlar) ve görevlerin (işler) herkese açık olmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yukarıda verilen adalet ilkeleri hangi adalet türü ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

18. Rawls’a göre, mutluluğu amaç edinen bir adalet anlayışı yerine aşağıdakilerden hangisi geçerli olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

19. Herhangi bir adalet alanında baskın olan sosyal değere ilişkin adalet ölçütünün diğer adalet alanlarındaki paylaşımı etkilememesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Zira sosyal adaletin unsurlarından sosyal ve ekonomik haklardan ilk söz eden kimdir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Siyaset Felsefesi II - Vize (1-2) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…