2017-2018 – Modern Felsefe II – Vize (3-4) Deneme Sınavı

1. Fichte’nin 1790’da eseri üzerine çalıştığı ve yaşamında devrimsel değişimlere yol açan filozof kimdir?

Doğru! Yanlış!

2. Fichte’ye göre her bilimin temel bir ilkesi vardır ve felsefe için bu ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Fichte’ye göre insanı bir doğa sistemi haline getiren aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Fichte’nin felsefi sisteminin üç temel önermesinin açılımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Fichte’nin üç temel düşünme sisteminde ‘antitez’ aşağıdakilerden hangisine karşılık olarak görülebilir?

Doğru! Yanlış!

6. Fichte’nin üç temel önermesi tez, antitez, sentez şeklindeki yaklaşımı hangi filozofun diyalektik yönteminin bir açımlanışı gibidir?

Doğru! Yanlış!

7. “_________, tikel bir yükümlülüğün dolaysız olarak farkında olmaktır.” Fichte’nin belirli ödevimizin dolaysız bilinci olarak tanımladığı, yanılmaz ve yanılamaz olan nedir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Schelling’in felsefi gelişiminin dört aşama ya da dönemlerinden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

9. “Tarih, insan soyunun özgürleşme yolundaki gelişimidir. Tarih zorunluluk aracılığıyla özgürlüğün gerçekleşimidir.” diyen filozof kimdir?

Doğru! Yanlış!

10. Mutlak’ın bilinebilmesi için nesnel bir bilgi haline gelmesi gerekir. Mutlak özne kendini yok etmeden nasıl bilgi hâline gelebilir ki? İşte bu düğümü ….. çözer ve mutlak’ın biricik kanıtı olarak “ ….. mucizesi” denen şey karşımıza çıkar. ….. iki karşıt etkinliğin özdeşliğini nesnel bir biçimde dile getirmeyi başaran etkinliktir.” Schelling’in yücelttiği etkinlik nedir?

Doğru! Yanlış!

11. Hegel’in 1807’de yayınlanan en büyük ve etkili yapıtı hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. “Felsefede biçim ve içeriğin birliğine inan, felsefe ancak kavramsal dokusu açık, net ve bağlantılı bir sistem bütünlüğü içinde varolabilir” diyen Alman idealist filozofu kimdir?

Doğru! Yanlış!

13. Alman idealistlerinin hemfikir oldukları felsefi anlayış nedir?

Doğru! Yanlış!

14. Hegel’in ‘mutlak’ kavramı üzerine söylenebileceklerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Hegel’in diyalektik sürecinde varlık mantığının süreci tez-antitez-sentez üçlemesinin doğru karşılık sıralaması hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Hegel’in ‘Tin Felsefesi’nde tez olan Öznel Tinin anti-tezi Nesnel Tindir ve ikisinin sentezi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Hegel’e göre bilincin ilk temel görünümü nedir?

Doğru! Yanlış!

18. Hegel’e göre: İnsan bir …… sahip olmadığı sürece ben bilincine erişemez ve dış dünyada eriyip gider.

Doğru! Yanlış!

19. Hegel Budizmin ve Hıristiyanlığın içinde bulunduğu zihin durumuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Nesnel Tinin evrelerinin ortaya koyduğu olgulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Modern Felsefe II - Vize (3-4) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…