2017-2018 – Modern Felsefe II – Vize (1-2) Deneme Sınavı

1. Immanuel Kant’a göre insan aklı genel anlamıyla aşağıdaki hangi bilişsel yetilerden oluşur?

Doğru! Yanlış!

2. Kant’ın 1770’de Profesör olarak atanmasını sağlayan ve Eleştirel döneme geçişinin de başlangıcı olarak kabul edilen yazdığı tezi hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Kant’ın eleştiri-öncesi görüşleri ve bu dönemde ele aldığı metafizik kavramları büyük ölçüde hangi felsefe alanına aittir?

Doğru! Yanlış!

4. Kant’ın “beni dogmatik uykularımdan uyandırdı” dediği filozof kimdir?

Doğru! Yanlış!

5. Kant, ussalcılık ile deneyimcilik, dogmatizm ile kuşkuculuk arasında bir arabuluculuk yapmaya çalıştığı için felsefesi ne olarak nitelendirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Salt Aklın Eleştirisi’nde ele alınan başlıca sorulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Kant duyu deneyimiyle hiçbir ilişkisi olmayan, tümüyle ussal kavramlarla iş gören yetimize ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Kant bilgi türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Kant’a göre her bilgide algı ve kavram olmak üzere iki yan vardır. İlki duyularımızla, ikincisi anlama yetimizle ilgilidir ve duyusuz kavramlar …, kavramsız duyular...?

Doğru! Yanlış!

10. Kant, anlama yetisinin kategori şemalarını dört başlıkta toplar: Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlaka ilişkin görüşlerini geliştirdiği yapıtlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Kant’a göre, gerçek ahlaklılığın, gerçek erdemin yarar ve mutluluk gibi kavramlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Gerçek ahlaklılığın temeli nedir?

Doğru! Yanlış!

13. Kant etiği salt ne etiğidir?

Doğru! Yanlış!

14. Kant’ın saptamasıyla ‘Mutluluk Ahlakında’ eylemler hangi buyruğa göre belirlenir?

Doğru! Yanlış!

15. Kant ahlakına eylemlerimizi belirleyen buyruk açısından ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Kant’ın yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisi bir eylemin etik bakımdan iyi olduğunu anlamına gelmez?

Doğru! Yanlış!

17. Kant’ın özgürlük anlayışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi salt pratik aklın ‘postülatları’ndan biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Kant’a göre bütün eylemlerinde ve niyetlerinde ahlak yasasını gerçekleştirebilmeyi nasıl bir varlık başarabilir?

Doğru! Yanlış!

20. Kant’a göre anlama yetisi ile salt akıl arasında aracı bir güç olan yeti hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Modern Felsefe II - Vize (1-2) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…