2017-2018 – Metafizik – Vize Sınavı

1. 24 sayısının bir nesne olduğunu kabul edersek bu nesne metafizik kuramlarına göre ne tür bir nesnedir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi analitik a priori bir önermedir?

Doğru! Yanlış!

3. Örnekleme ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi metafizik kuramlarına göre bir durumdur?

Doğru! Yanlış!

5. Bir türün varolan örnekleyenlerinin kümesine o türün ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

6. Platon’a göre duyumsanan kategorisine ait olan şeyler gerçek olmayıp aşağıdakilerden hangisini oluştururlar?

Doğru! Yanlış!

7. Gerçekçi görüşe göre tümeller ________ . Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un İdealar kuramı ile ilgili olarak Aristoteles’in “Üçüncü Adam Çıkarımı” ile işaret ettiği felsefi güçlüklerden birine verilen isimdir?

Doğru! Yanlış!

9. Gerçekçi tümel kuramlarına yapılan en yaygın eleştiri, “Ockhamlı’nın usturası” adı verilen ________ ilkesine aykırı olmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

10. “Ankara, İzmir ile Kayseri arasındadır.” önermesindeki “arasında” yüklemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

11. Benzerlik adcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Yüklem adcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

13. Zihin dışı tümellere yer vermeden, tümellerin işlevini yerine getiren kavramlara yer veren kavramcı kuramlar gerçekçi kuramlara göre daha__________ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

14. Sıkı Adcılık Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Adcı tümel kuramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Sıkı Trop Adcılığının temel kategorileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Trop Kümesi Adcılığının temel kategorilerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığının temel ontolojik ilişkileri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Trop Kümesi Adcılığının çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. Tekli trop türüne ________ , çoklu trop türlerine de ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Metafizik - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…