2017-2018 – Mantığın Gelişimi – Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Organon’u oluşturan kitaplardan biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aristoteles'in bazı tasımları mükemmel tasım olarak belirlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aristoteles’in mantık sisteminde değişkenler yerine konabilecek deyimler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam mantık dünyasında İbn Sina'nın en önemli özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Antik dönem Aristoteles yorumcuları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Platon'un incelediği bölme yöntemini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

7. Stoa okulunun kurucusu aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Diodorus, Kronus ve Eubulides gibi mantıkçıların yetiştiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Stoa mantığında “kendi göz önünde bulundurularak söylenebilir olan bir tam lekton” biçiminde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki hangisi fetihlerden sonra İslam coğrafyasında mantık çalışmaları yapan filozoflardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki kuramlardan hangisi Russell, tarafından Russell çatışkısına karşı bir çözüm olarak geliştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Çağdaş mantıkçılar arasında kipli mantık için kullanışlı ve sağduyusal bir semantik geliştirmeyi ilk kez başaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Ortaçağ mantığındaki anlamına göre aşağıdakilerden hangisi sinkategorematik bir terim değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Biçimsel mantık çalışmalarının yeniden hız kazanmasına en büyük katkıyı sağlayan modern dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. John Stuart Mill’in çalışmalarının mantık bakımından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Frege, mantıkçılık görüşü ile ilgili aşağıdaki tezlerden hangisini savunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

17. Sophismata aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Port Royal mantıkçılardan biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Ortaçağ mantığındaki gönderme kuramına göre Ahmet iki hecelidir. önermesinde Ahmet adının gönderim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Ortaçağ Latin mantıkçılarının benimsedikleri Aristotelesçi mantık anlayışına yeni düşünceler ekleyerek geliştirdikleri yeni mantık sistemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Mantığın Gelişimi - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…