2017-2018 – Kültürlerarası İletişim – Vize Sınavı

1. Aşağıdaki etkinliklerden hangisini Ruth Benedict gerçekleştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Uluslararası bir şirketin farklı kültürlere mensup çalışanlarının değer yönelimlerini araştırarak Kültürel Boyutlar Kuramını geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Günümüzde kültürel değişmeyi hızlandıran olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Propaganda ve reklam çalışmalarında iletişimin hangi işlevi özellikle kullanılır?

Doğru! Yanlış!

5. İletişim kurabilmek için çeşitli görsel ve sessel sinyallerin belli kurallara göre düzenlenmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Bireyin toplumsal yaşam içinde diğerleriyle paylaştığı yaşam kesitine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Bir kültürde zenginlik bir değer ise aşağıdakilerden hangisi norm değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Uygulandığında toplumda dışlanmaya hatta fiziki cezalandırmaya maruz bırakan norm çeşidine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Değişmelere göreceli olarak direnen, sınamalardan kaçan,eleştirisiz genellemelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bireyin, kendi grubunun izlediği yolun diğerlerinden üstün olduğu ya da diğer grupları kendi grubundan aşağı görme düşüncesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Edward T.Hall’e göre aşağıdaki ortak enformasyon sistemlerinden hangisi insanı yaşamın tek düzeliğinden kurtarır?

Doğru! Yanlış!

12. Kültürel boyutlar kuramına göre hangi kültürlerde dayanışma yerine yarışma, takım oyunu yerine yarışa dayalı oyunlar oynama eğilimi vardır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi insan etkinliğinin doğal zamana göre gerçekleşmesine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

14. Hiyerarşi piramidinin yayvan olduğu toplumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi dış dünyada olup bitenleri süzgeçten geçirip, eleyerek bireyin çevresindeki bütün enformasyonu almasına engel olur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi anlam yaratmak için daha az enformasyona gereksinim duyar?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik ilişkinin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Sözlü kültür bireyi için aşağıdakilerden hangisi daha az önemlidir?

Doğru! Yanlış!

19. Kültürlerarası karşılaşmalarda yanlış anlamaların temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi sözel koddur?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Kültürlerarası İletişim - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…