2017-2018 – Kültür Tarihi – Final Sınavı

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi UNESCO Deklarasyonu içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ Avrupası'nın özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Romalılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği yerlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Hayali bir adada yaşayan bireylerin yaşamlarını konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Osmanlı kentlerinin oluşumunu sağlayan temel mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı külliyelerinde “misafirhane” anlamına gelir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi iktisat kuramcısı Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı eserinin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Mozart’ın mehter müziğindeki davulların ve zillerin vuruşlarını melodik bir anlatımla vererek geniş bir hayal dünyası yarattığı opera eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Jean-Jacques Rousseau’nun yeni bir toplumsal düzen tasarlayan, devlet ve birey ilişkilerini özgürlükler ve karşılıklı anlaşma ilkeleri çerçevesinde değerlendiren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Tasvir-i Hümayun sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. İtalyan sinemasında salon filmlerinden koparak, işsizlik, umutsuzluk ve ahlaki çöküş gibi ekonomik ve toplumsal temalara yönelen sinema akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. 1947 yılında Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve kurulmasına öncülük eden lider aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Pablo Picasso aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin öncü kurucularından olmuş ve bu çizgide eserler vermiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Vedat ve Mimar Kemalettin gibi mimarlarımızın özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi modernleşmeyle beraber gelişen pozitivist düşünceyi Osmanlı dünyasına da aktarabilmek için Voltaire gibi yabancı yazarlardan çeviriler yapmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Dünyanın mekânsal olarak küçüldüğünü ve ilk kez “küresel köye” dönüştüğünü ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi bale sanatının özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki yazar - sanatçı ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan’a ait değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Kültür Tarihi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…