2017-2018 – Dil Felsefesi – Final Sınavı

1. Anlam denen şeye ontolojik bir varlık atfetmeyen görüşlere dil felsefesinde ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. "Öğretmen" sözcüğünün anlamını kavramak için "öğrenci", "eğitim", "öğrenme" gibi bir çok sözcüğün de anlamını aynı anda kavramak gerekir. Yukarıdaki tümceyi kuran kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ifade eden cümlelerin yeni bir bilgi vermediği savma karşıt örnek oluşturur?

Doğru! Yanlış!

4. Frege’ye göre anlamların zihnimizde gördüğü işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Bir yüklemin doğru olarak yüklemlenebileceği nesneler kümesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Frege’nin anlam kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. Frege’ye göre yüklemlerin bir tür__________. olduğu söylenebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Doğru! Yanlış!

8. “Ankara, İstanbul’dan küçük, Eskişehir’den büyüktür” cümlesi bir fonksiyon haline getirildiğinde kaç değişkenli bir fonksiyon olur?

Doğru! Yanlış!

9. Algı yoluyla şeylerin kendileriyle değil, o nesnelerin zihnimizde bıraktığı "izler" ile doğrudan tanışık hale gelebiliriz. Russell, yukarıdaki cümlede geçen "izler" kavramı yerine aşağıdaki teknik terimlerden hangisini kullanmıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Bir tümce doğru ise mantıksal değili yanlış olmalıdır. Bir tümce yanlış ise mantıksal değili doğru olmalıdır. Yukarıdaki ilke için problem yaratan terim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Russell, basit özne/yüklem tipindeki bir tümcenin öznesini çıkarıp yerine “x” harfini koyduğumuzda dile getirdiğimiz şeye ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

12. Orhan Veli 'İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirin yazarı olmayabilirdi. Yukarıdaki cümleye göre Orhan Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirin yazarı olması aşağıdaki doğru tiplerinden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir imleyici değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Neptün gezegeni keşfedilmeden önce daha önce keşfedilmiş olan Uranüs gezegeninin yörüngesinde bazı sapmalar saptanmıştı. Bilimciler bu sapmalara neden olanın başka bir gezegen olabileceğine dair bir hipotez ortaya attılar. “Neptün” adının şu tür bir tümceyle dile sunulmuş olduğunu düşünelim: “Uranüs’ün yörüngesinde sapmalara neden olan gezegene “Neptün” adını verelim.” Daha sonra gerçekten de böyle bir gezegen olduğu keşfedilmiş ve bu da tarihe Neptün gezegeninin keşfi olarak geçmiştir. Buna göre paragrafta, aşağıdaki adlandırma yollarından hangisi kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Kripke’ye göre "Standart Metre çubuğunun uzunluğu bir metredir." tümcesi, aşağıdaki önerme türlerinden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

16. Wittgenstein’ın pragmatikten bağımsız semantik bir alan olamayacağı düşüncesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

17. Austin’e göre aşağıdakilerden hangisi saptayıcı bir cümledir?

Doğru! Yanlış!

18. Farklı bağlamlarda bir tümcenin kullanımı pek çok faklı amaca hizmet edebilir. Amacımız dinleyiciyi ikna etmeye çalışmak olabilir. Ona soru sormak, bilgisini ölçmek, onu övmek ya da yermek gibi amaçlarımız da olabilir. Buna göre, bir tümcenin sözel bağlamda kullanımında o tümceyi kullananın amaç ve niyetlerinin belirlediği edimlere Austin tarafından ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Wittgenstein bir dili öğrenmeyi ve onu konuşur hale gelmeyi aşağıdakilerden hangisine benzetir?

Doğru! Yanlış!

20. Carnap’a göre anlamlı bir soru ancak bir ________ içinden sorulabilir; dilin dışına çıkmayı deneyip diller üstü bir soru sormaya kalkıştığımızda 'metafizik' denen ve gerçekte anlamsız olan bir soru sormuş oluruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Dil Felsefesi - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…