2017-2018 – Birey ve Davranış – Üç Ders Sınavı

1. Bireyin farkında olmadığı ama kolaylıkla hatırlayabileceği bilgilerin oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Tarihsel olarak doğum yılları aynı döneme denk gelen insanlar grubu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

3. Bedenin gereksinimleri ile ilgili olan ve toplumsal nitelikli olmayan jest ve mimikler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Bebeklerin dünyayı üç boyutlu ve nesneleri uzaklık yakınlık durumuna göre görmelerini sağlayan algıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Vücut süreçlerini denge durumuna getirmek için çeşitli kaynakların kullanıldığı organizmanın fizyolojik ihtiyaçları ya da davranışı yüksek seviyede yönlendiren başarma, toplumsal onay, statüye ilişkin duyulan istek gibi dürtüleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerden biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Yaşanılan bir olay ya da algıya bağlı olarak bilinç düzeyine çıkan bastırılmış düşünceler ve unutulmuş yaşantıların saklandığı bilinçdışım Cari Gusteve Jung aşağıdakilerden hangisiyle adlandırmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Beynin duyguların ifadesi için kullanılan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Normal dışı davranışların diğer davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlar sonucu oluştuğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Çevresel stres durumlarına ilişkin fizyolojik değişimleri içerisinde barındıran mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi psikotik duygu bozukluklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bireyin bütünlüğünü parçalayan ve bölen dissosiyatif bozukluklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Kaynağı belirsiz üzüntü veya bir temel ihtiyacın karşılanamamasında meydana gelen endişe durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi çevresel stres kaynaklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Kişinin sosyal bilgiyi farkettiği, yorumladığı, hatırladığı ve sonrasında kullandığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. 1960’larda ABD ve Avrupa’da, uygulanmaya başlanan frontal lobu beynin geri kalanına bağlayan nöronların kesilmesi psikocerrahi yöntemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi mesaj öğrenme yaklaşımındaki ikna sürecinde bulunan öğelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Depresyonun semptomlarını gerileten ilaçlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir bireyin diğerine belirli bir biçimde davranması için emir verdiği sosyal etki biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik temelli terapilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Birey ve Davranış - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…