2017-2018 – Bilim Felsefesi – Final Sınavı

1. Bilimsel yöntemi oluşturan işlemler ________ ve düşünsel olarak ikiye ayrılır. Düşünsel işleme örnek olarak ________ işlemi gösterilebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi yalın bir olgudur?

Doğru! Yanlış!

3. Deney ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Pragmatik Açıklama denilen bilimsel açıklama modelini ortaya koyan ve geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangileri bilim felsefesindeki olasılık çeşitlerindendir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi matematiksel bir model örneğidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir kısmen yorumlanmış teorinin öğelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Yasa-görünümlü önermeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Bir teorinin bağlantı postulatları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

10. Bilimsel Teorilerin Sözdizimsel Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıda verilen “salt tümevarımcı görüş”ün bilimsel yöntem aşamaları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Kari Popper’ın öncülüğünü yaptığı görüşte bilimsel bir hipotezde neye odaklanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Nicod ile Hempel yöntemlerinin karşılaştığı güçlüklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Devrimsel gelişim görüşüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Bayesçi Pekiştirme Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Hipotez-Buluşu görüşü için söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Kuhn’un bilimsel devrim ile ilgili görüşlerine aykırıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Lakatos’un görüşünde teorinin koruyucu kuşağı ne demektir?

Doğru! Yanlış!

19. Olağan bilim döneminde, bilimsel paradigmanın içerdiği teorilerde anomali ortaya çıkması halinde, kabul edilmiş paradigmanın gelişim sürecinin sonlandığı varsayılırsa aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Kuhn’a göre tümel-koşullu önermeler ya da denklemler biçiminde sembolleştirilmiş veya böyle sembolleştirilebilen yasa görünümlü önermelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Bilim Felsefesi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…