2017-2018 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Final Sınavı

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Padişah tarafından Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Lozan görüşmelerine gözlemci olarak katıldığı için antlaşmada imzası olmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ülkelerinin yıkıcı rekabetine karşı dayanarak ayakta kalan küçük işletmelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Osmanlı Devleti’nin ilk elektrik enerjisi istasyonu hangi ilde kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

6. Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip “taarruzi keşif” adını verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Lozan’da görüşülen ve Misak-ı Millîye uygun olarak çözümlenemeyen mesele aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 1913 tarihli Geçici Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye yarar sağlayan cemiyetlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Lozan Barış Antlaşmasında Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. II- Abdülhamit Dönemi'nde etkili olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. 23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda çözülmeye çalışılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…