2016-2017 – Uygarlık Tarihi II – Vize Sınavı

1. İlk Hristiyanların ölülerini gömmek amacıyla yeraltına oydukları mezarlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Lord tarafından vassala verilen toprağa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün Batı Avrupa'da yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Zayıfın daha güçlü kişilerden koruma talep ettiği ve bunun için onun himayesine girdiği düzeni betimleyen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa’nın ilk yükseköğretim kurumudur?

Doğru! Yanlış!

6. Parlamentoya dayalı yönetim tarzının İngiltere’nin değişmez bir idari kurumu olarak yerleşik hale gelmesi (1272-1307) aşağıdaki İngiliz krallarından hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. “Romalı Ölüye Mektuplar” adlı eserinde ünlü Romalı hatip Cicero’ya, Titus Livius ve Vergilius gibi Romalı yazarlara hayali mektuplar yazan hümanist ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisine göre Hristiyanlıkta, işkence altında dini reddedenlerin dine tekrar dönebilmeleri için vaftiz olmaları gerekiyordu?

Doğru! Yanlış!

9. Hristiyanlık tarihinin ilk Konsil toplantısı nerede yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Bizans İmparatoru Justinianus Dönemi hakkında Anekdotlar (Gizli Tarih) adlı eseri yazan Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti’ne ait eserlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Hazreti İsa ve azizlerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ve parçalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Thema Sistemi denilen yeni bir idari-askeri düzene hangi Bizans İmparatoru döneminde geçilmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Endülüs Emevî Devleti hükümdarı III. Abdurrahman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Kur’ân-ı Kerîm hangi halife döneminde kitap (mushaf) haline getirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Kaderi inkâr edip, 'kul yaptıklarının yaratıcısıdır' diyen ve Allah’ın sıfatlarını kadîm saymakla ehl-i sünnetten ayrılan ve Vasıl b. Ata’nın yolunda olan kimselere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Mısır’da Müslüman olan Türklerin kurduğu ilk bağımsız devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Avrupalıların Averroes dedikleri İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Hz. Peygamber'in askeri seferlerinin sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Kubbetü’s-Sahra nerededir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Uygarlık Tarihi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…