2016-2017 – Uygarlık Tarihi II – Final Sınavı

1. Siyasi erkin kralda toplandığı ve onun gücünün mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak yerel derebeyleriyle paylaştığı idare tarzına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Medineli Müslümanlara, Muhacirlere ve Hz. Peygambere yardımlarından dolayı ne ad verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Bizans İmparatoru Justinianus Dönemi hakkında Anekdotlar (Gizli Tarih) ve Savaşlar Hakkında adlı eserleri bulunan Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Osmanlı coğrafyacılığının önemli eserlerinden biri olan “Cihannüma” kime aittir?

Doğru! Yanlış!

5. “Kuvvet kuvveti durduramazsa özgürlük olmaz” diyerek güçler ayrılığını savunan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

6. Akdeniz ve Ege Denizi’nin harita ve çizimlerini içeren “Kitab-ı Bahriye” adlı ünlü eser kime aittir?

Doğru! Yanlış!

7. Aydınlanma Felsefesi ilk olarak nerede başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Prens adlı eserinde ülkesinin siyasal birliğinin ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan ve amaca ulaşmada her türlü aracı meşru sayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Felsefesinin ilkelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Rönesans sanatına karşı duyulan bir tepkinin sonucunda ortaya çıkan, Rönesans’ın insanı ön plana alan, sıkı bir geometriye dayanan akılcı tutumuna karşı çıkma, katı kalıpları yıkma eylemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Ekonomide “Laissez-faire” (bırakınız yapsınlar) ilkesini geliştiren düşünürler aşağıdaki hangi adla anılmışlardır?

Doğru! Yanlış!

12. Özel mülkiyetin kaldırılması ile insanların mutluluğa erişeceğini düşünen ve görüşlerini “Ütopya” adlı eserinde dile getiren düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin ekonomik sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Üç büyüklerin (ABD, İngiltere, Rusya) bir araya gelerek, II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın alacağı biçim üzerinde durdukları; hatta Montreux (Montrö) Boğazlar sözleşmesinin Rusya lehine değiştirilmesine karar verdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının “genel” nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Avrupa tarihinde 1815-1830 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Sovyet Rusya’nın komünist düzen ve ideolojiyi yayma girişimlerine karşı Truman Doktrini ve Marschall Planı ile engel olmaya çalışan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi düşünceleriyle Fransız Devrimi’ne ilham veren düşünürlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. II. Dünya Savaşı’nda atılan iki atom bombası ile maddi ve manevi bir çöküntü yaşayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Uygarlık Tarihi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…