2016-2017 – Türk Dili II – Üç Ders Sınavı

1. Türk yazınında makale türünün gelişmesinde öncü olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?

Doğru! Yanlış!

3. Bunun üzerine Arda: ()Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun () ()diye sordu. Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık vardır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özellikleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

8. Bilimsel bir yazıya başlık seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Batı’da bazı görüşlere göre, bu türün kurgusal anlatım olarak kaynakları ilk Çağ’a uzanır. Bir tür olarak bağımsızlaşması ise Rönesans’la başlar ve gerçek anlamda ilk olgun örneği 17. yüzyılın başlarında Cervantes’in Don öuichotte (Don Kişot) adlı eserinde görülür. Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Dramın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Bu bölümde çalışmanın çerçevesi çizilir. Araştırmacının konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı mutlaka belirtilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış olur. Bu harita, yazının geneli hakkında bilgi vereceğinden, hem yazı boyunca kendisine, hem de okuyucuya yol gösterecektir. Ayrıca araştırmanın amacının yanında, konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar da bu bölümde özetlenmelidir. Yazar bütün bunlardan başka, bu bölümde bu çalışma ile hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini de belirtebilir. Bu bölümde konu ile ilgili kavramlara, terimlere yer verilir ve araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi belirlenmeye çalışılır. Yukarıda söz edilen bilimsel yazı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre-ortam temelli faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız konuşma türlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Metinde anlatılanların genel olarak anlaşılması, konunun ana hatlarıyla kavranması amacıyla yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Karşılıklı tartışmalar, metni oyunlaştırma, canlandırma ve metinle ilgili hazırlıksız konuşmalar gibi etkinlikler aşağıdaki okuduğunu anlayabilme süreçlerinin hangisinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

20. Dinleyicinin dinlediklerine anlam yükledikten sonra zihinde yapılandırması, yorumlaması, analiz ve senteze gittikten sonra bunlardan yeni fikirler üretmesi şeklinde gelişen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Türk Dili II - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…