2016-2017 – Toplumsal Değişme Kuramları – Final Sınavı

1. K. Marx’ın, Doğu toplumlarını anlamak için geliştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Dünya sistemi kuramı ile modern dünya ekonomisini bir bütünlük içinde ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Parsons'ın, Partikülaristik-başarı odaklı toplum yapısına örnek olarak verdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Merkezinde, özel mülkiyete dayalı sermaye ve ücretli emek arasındaki ilişkinin yer aldığı meta üretim sistemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Ulusal ve bireysel kimlik kavramlarının tartışılması, küresel iletişimin hızlanması ve ulusal toplum kavramının kabul görmesi Robetson'un küreselleşme modelinin hangi aşamasında gerçekleşir?

Doğru! Yanlış!

6. Düzenleme kuramına göre, kapitalist düzenleme tarzının, birikim rejiminin devamlılığını sağlayamadığı durumlarda oluşan kriz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. "Küreselleşme sürecinde ulus-devlet güç kazanmaktadır." görüşünü ileri süren sosyal bilimciler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, yoğun birikim rejiminin sağladığı üretim artışına karşılık gerekli tüketim talebi yaratmak için uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. En önemli ayırıcı özelliği mutlak artı değer üretimi olan birikim rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. "No Logo" adlı çalışmasında dünyanın önde gelen markalarının üretimlerini çok düşük ücretlerle, sendikasız, sosyal güvencesiz ve insani olmayan çalışma koşullarına sahip ülkelere kaydırdıklarını ortaya koyan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Düşünümsel modernitenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. İş Bankası, Türkiye'de uygulanan hangi ekonomi politikasının en önemli örneğidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi kadınların stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Kadınların güçlenmesi için politika, plan ve projelerin aşağıdan yukarıya yani kadınların katılımlarıyla gerçekleştirilmesini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yılda oluşturulmuştur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ulusal nitelikte bir kapitalizmin gelişmesinin önüne çıkan engellerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde ortaya çıkan görüşlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Kadınları kalkınmanın pasif alıcıları olarak gören, kadınların en önemli rolünün annelik ve çocuk yetiştirmek olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ile ortaya çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Yalın birikim rejimi aynı zamanda aşağıdaki kavramlardan hangisiyle de ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Toplumsal Değişme Kuramları - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…