2016-2017 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Vize (3-4) Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanımı konusundaki temel etik ilkelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından yayınlanmış olan insanların internet kullanımında kendi hakları ve diğerlerinin hakları adına uyması gereken etik kurallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Bilişim dünyasında etik söylemlerde kullanılan dilin ve ifadelerin analiz edilmesi ve anlamlandırılmasını inceleyen etik yaklaşımı hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstererek yapılan intihal türüne bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstermeden yapılan intihal türüne bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

6. Ulusal Açık Ders Malzemeleri (UADM) adlı proje hangi kurum tarafından başlatılmıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan alıcıya ulaşan iletiye alıcı tarafından verilen tepki olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin öğesidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişim araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi web konferans sistemlerinin sağladığı genel hizmetlere bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi anlık sohbet araçlarının özeliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepkiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde bulunduğu iletişim sürecinde karşılıklı etkileşimini sağlayan, mesaj ve geribildirimlerin anında değişimine yardımcı olan ortamlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde anlık sohbet istemcilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. İnternet teknolojilerini kullanarak çevrim içi eş-zamanlı olarak bire bir ya da bir merkezden birçok alıcıya metin tabanlı mesajlar, görseller, ses ya da videoların gönderilebildiği ve paylaşılabildiği sistemlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Moore Yasası aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

19. Beyin dalgalarının yakalanmasına dayalı, üzerinde en fazla çalışılmış olan, beyne müdahale etmeyen, zamanla duyarlılığı artan, kullanımı kolay ve düşük kurulum maliyetine sahip olan bir beyin bilgisayar arayüzü olarak tanımlanan ifade ve ait olduğu teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Rogers’a ait “Yeniliklerin Yayılması” kuramına göre teknolojinin yayılma aşamasında teknolojiyi kullananlar grubundan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Vize (3-4) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…