2016-2017 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Final Deneme Sınavı

1. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve başka birisine hakaret ettiği tespit edilen bir kişinin yapmış olduğu bilişim suçu TCK’nin hangi maddesi kapsamında ele alınmaktadır?

Doğru! Yanlış!

2. Bir bilgisayar kullanıcısı sosyal ağları kullanarak bir kişiyle ilgili yorum yaparken hakaret ediyor. Bu durum Türk Ceza Kanunun bilişim sistemleri ile işlenebilecek suç tipleriyle ilgili düzenlemelerinden hangisinde yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığınca listelenen etik ve etkili iletişim kurabilmek için dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Mesajların hiyerarşik olarak sıralandığı bir paylaşım ortamı olan, güncel olan mesajdan daha eski olan mesajlara doğru bir sıralama şeklinde oluşturulan ve mesajlara yorumların da yine zamana göre sıralı şekilde verildiği eş zamansız iletişim aracına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel bileşenlerinden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Yeni alınan bir yazıcının kullanılan bulut yapısıyla uyumsuz olması, bulut bilişimin sınırlılıklarından hangisiyle ifade edilebilir?

Doğru! Yanlış!

7. “Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek (artıracak) kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemi” aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Bir akıllı telefonun kamerasıyla bir tarihi eser görüntülendiğinde, GPS verisi ve görüntü tanıma teknolojisi yardımıyla bu eseri tanıyarak kullanıcıya eser hakkında o anda ek bilgiler görüntüleyebilen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği ilkelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısı Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders uygulamasının hangi özelliği ile açıklanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangileri herhangi bir işletim sisteminin “bildirim alanında” yer alabilecek bilgilerdir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Bulut Bilişimin özelliklerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi anlık sohbet araçlarının özeliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Etik dışı davranış nedenlerinden hangisi daha çok kurumsal konudur?

Doğru! Yanlış!

15. İnternete başvuruldu erişilen bilginin güvenilirliği aşağıdaki sorulardan hangisiyle sorgulanmamalıdır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin kapsamı alanındaki konulardan birisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Anlık Sohbet Araçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Sisteme ve veriye istenilen an ulaşılması, aşağıdaki bilişim güvenliğinin temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi sadece kendilerine üye olanlarla iletişim kurmaya izin veren sohbet istemcisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Uygulamasını açıklayan kavramlardan değildir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Final Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…