2016-2017 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Final (5-6) Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi eş zamansız iletişim araçlarından birisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Bulut depolama aracının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan eşzamansız iletişim araçlarından birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki sınırlamalardan hangisi e-posta adresi alımından farklı bir eşzamansız iletişim aracına aittir?

Doğru! Yanlış!

5. Mesajların hiyerarşik olarak sıralandığı bir paylaşım ortamı olan, güncel olan mesajdan daha eski olan mesajlara doğru bir sıralama şeklinde oluşturulan ve mesajlara yorumların da yine zamana göre sıralı şekilde verildiği eş zamansız iletişim aracına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir web günlüğü oluşturmak istiyorsunuz. Bu konuda kullanacağınız Blogger uygulamasının avantajlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İnternet üzerinde eş zamansız paylaşım yapılabilecek kalıcı bir ortam yaratmak istiyorsunuz. Oluşturduğunuz içeriğin başkaları tarafından da katkılar sağlanarak gelişmesi ve başkaları ile birlikte çalışma yapmak istiyorsunuz. Etiketleme seçeneğiyle de başka kaynaklara atıflar yapmak istiyorsunuz. Bunu internet ortamında kolayca yapacak eş zamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi içerik açısından yabancı dil öğrenimi amaçlı sosyal ağlara örnek olarak gösterilebilir?

Doğru! Yanlış!

9. Gönderen herhangi bir konu hakkındaki değerlendirmesini bütün alıcılara ya da bireysel olarak gönderilmesinde kullanılabilecek en uygun eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin bireyin doğduğu andan itibaren başlayan ve hayat boyunca devam eden bir süreç olduğu ilkesine ilişkin bir kavramdır?

Doğru! Yanlış!

11. Yaşam boyu eğitimi gerekli kılan temel etmenlerden hangisi birey dışı bir faktördür?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıda verilen yaşam boyu öğrenme özelliklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru! Yanlış!

13. Yaşam boyu öğrenmede sorumluluğun tamamen bireyin elinde olması söz konusudur. Aşağıda verilen bireysel özelliklerden hangisi bu sorumluluk bağlamında diğerlerinden farklı bir niteliktedir?

Doğru! Yanlış!

14. Bireyin yaşamı boyunca aldığı formal dersler, diplomalar ya da lisansüstü eğitim aşağıdaki yaşamboyu eğitim seçeneklerinden hangisi ile ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıda verilen niteliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Eğitimi Geliştirme Komisyonu’nun yaşam boyu eğitimi geliştirmeye ilişkin raporunda yer alan maddelerle çelişmektedir?

Doğru! Yanlış!

17. İnternet teknolojilerini kullanarak çevrim içi eş-zamanlı olarak bire bir ya da bir merkezden birçok alıcıya metin tabanlı mesajlar, görseller, ses ya da videoların gönderilebildiği ve paylaşılabildiği sistemlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde bulunduğu iletişim sürecinde karşılıklı etkileşimini sağlayan, mesaj ve geribildirimlerin anında değişimine yardımcı olan ortamlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Toplumsal hayatta olduğu gibi İnternette de insanların uymaları gereken bazı kurallar ve öğretiler vardır. İnternet etiği olarak bilinen ve sanal ortamlarda ve sosyal ağlarda davranış ve öğretileri tanımlayan teknik kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlılıklarından biridir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Final (5-6) Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…