2016-2017 – Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler – Vize Sınavı

1. Pierre Bourdieu’ye göre modern endüstri toplumlarında en temel karşıtlık aşağıdaki hangi iki sermaye arasındadır?

Doğru! Yanlış!

2. Bireyin zorunluluklar sonucu vardığı çıkmazlardan kurtulmasına, o bireyin sosyal yapıdaki yerini hiyerarşideki yerleri, cinsiyetleri, yaş sıralaması açısından ailedeki konumları vb. göz önünde bulundurarak çözümler sunan bir ilkedir. Pierre Bourdieu'nun yukarıda bir ilke olarak açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Pierre Bourdieu’nun geliştirdiği alan kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Pierre Bourdieu sosyologlara aşağıdaki hangi metedolojik anlayışa sahip olmalarını önermiştir?

Doğru! Yanlış!

5. Pierre Bourdieu’nun sosyolojisinde oyunla ilgili aşağıda verilen açıklamalar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Jürgen Habermas’ın çalışmalarında toplumsal evrimin nihai noktasının aşağıdakilerden hangisi olduğu vurgulanmıştır?

Doğru! Yanlış!

7. 'İletişimsel Eylem Kuramı'nı geliştiren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Jürgen Habermas’a göre kamusallık, Avrupa’da kapitalizmin gelişimi ile birlikte hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Habermas’ın toplum modelinde, sistem dünyasını oluşturan iki ayrı yapı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

10. Çok karmaşık toplumlarda, büyük ölçekli toplumsal süreçlerin giderek daha özerk hale gelmesi ve bireylerin eylemlerini sınırlandırması sonucunda ortaya çıkan ve ferdi özgürlük yitimine yol açan sürece ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Giddens'in geç modern topluma özgü bahsettiği risklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Anthony Giddens modernliği, “bütün bireylerin topluca bir dereceye kadar kontrolünde bulunan fakat aynı zmanda kontrolümüzden çıkıp kendisini parçalara ayırabilme tehlikesini taşıyan devasa bir güç makinesine” benzetmektedir. Yukarıdaki açıklamaya göre Anthony Giddens’in modernliği benzettiği makine aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modernliğin dinamizmini yaratan unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Modern dünyanın daha önce yaşanan dönemlerden farklı olmadığını belirterek onu geç modern dönem şeklinde kavramlaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangileri Anthony Giddens’e göre etkileşimler dâhilinde bulunan unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi dışsal risklerin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Riski gelecekteki olasılıklar düşünülerek etkin biçimde değerlendirilen tehlikeler olarak tanımlayan ve riskin geleceği kontrol etme fikriyle biçimlendiğini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunun temel dürtüsüdür?

Doğru! Yanlış!

19. Beck’in moderniteyi sarsan ve öngörülemeyen sonuçlarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi şeklinde açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangileri U. Beck’in çalışmalarındaki modernleşme süreçlerindendir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…