2016-2017 – Sosyal Psikoloji I – Vize Sınavı

1. Korelasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Gustave Le Bon tarafından geliştirilmiş, çeşitli psikolojik mekanizmalar aracılığıyla insan kolektivitesinin tek bir varlık, psikolojik kitle haline gelmesine işaret eden, kitle ve grup davranışının bireysel davranıştan farklı olduğunu betimleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Geniş bir evrenden katılımcıların seçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Televizyon programlarındaki şiddetin çocukların daha sonraki davranışları üzerinde bir etkiye neden olup olmadığını sınayan bir araştırmada "çocukların saldırganlık içeren davranış düzeyi" aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi "doğal gözlem"in sınırlılıklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi izlenim oluşturmanın temel ilkelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. İyi olarak değerlendirilenlerin olumlu bir çerçeveye yerleştirilip hep olumlu özellikler yüklenmesi, tersine başlangıçta olumsuz bulunan birisine de olumsuz özellikler yakıştırılması eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Bir kişiyle kurulan iletişim sürecinde algılanan özelliklerin değerlendirilerek o kişi hakkında bir fikir oluşturma sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Bir futbol takımının teknik direktörü, takımı maçı kazandığında kendisinin başarısından, kaybettiğinde hakemin yaptığı haksızlıklardan bahsediyorsa, bu teknik direktör hangi yanlılık sürecini yaşıyor olabilir?

Doğru! Yanlış!

10. "Yükleme Kuramı" aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. İnsanları ortak özelliklerine göre sınıflamaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. İnsanlar düşünen “bilişsel cimriler” olarak nitelendirilmektedir ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

13. Adana'lı iseniz ve görev yaptığınız yerdeki bütün Adanalı polisler arkadaşınız ise, burada en çok polis Adana'dan var diyebilirsiniz. Buna karşılık hiç Adanalı arkadaşı olmayan da, ilgili bir soruya "burada hiç Adanalı yok" diyebilir. Yukarıdaki anlatılan örnek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

14. Kalıpyargısal düşünmenin açıkça görülebilecek en temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangileri şematik bilgi işlemin dezavantajlarındandır?

Doğru! Yanlış!

16. Otoriteye itaat konusunda çarpıcı bir deney yapan ve deneyin sonucunda normal insanların da otorite baskısına maruz kaldıklarında yıkıcı davranışlar sergileyebilecekleri sonucuna ulaşan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. "Ezgi annesinden bir arkadaşına gitmek için izin almaya çalışmaktadır. Önce annesine o hafta sonu iki gün boyunca arkadaşında kalacağını söyler ancak annesi buna izin vermez. Daha sonra Ezgi sadece Cumartesi gitmeyi ve kalmadan geri dönmeyi önerir. Annesi bu durumu daha makul bulur ve kabul eder." Bu durumda Ezgi aşağıdaki boyun eğdirme tekniklerinden hangisini kullanmış olur?

Doğru! Yanlış!

18. Muzaffer Şerif tarafından toplumsal normun gelişimiyle ilgili ilk en iyi bilinen uyum araştırmaları kaç yılında yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirlerini etkileme yollarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangileri insanların uyum göstermesine neden olan ana sebeplerdendir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyal Psikoloji I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…