2016-2017 – Sosyal Psikoloji I – Üç Ders Sınavı

1. Kendi davranış ve fikirlerimizin yaygınlığını abartma eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Kitle Psikolojisinin aşağıdaki kuramcılardan hangisi ile başladığı kabul edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

3. Doğanın ya da tanrının yarattıklarına karşılık insanoğlunun yaşayarak yarattığı, öğrendiği, öğrettiği, aktardığı, geliştirdiği maddi manevi anlamda her şeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Kimi kavram ya da uyaranlara ilişkin organize edilmiş, biçimlendirilmiş biliş setlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Bireyin tutum konusunu birtakım iyi veya kötü deneyimlerle ilişkilendirmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?

Doğru! Yanlış!

6. “İnsanların yolda kaza geçiren birini gördüğünde her birinin olaya karşı geliştirdiği farklı davranış biçimleri vardır. Kimi yardım etmeye gider, kimi sadece bakar, kimisi de hiç bir şey olmamış gibi uzaklaşıp gider.” İnsanların aynı olaya farklı davranış geliştirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişimin etkili olabilmesi için gerekli olan bağımsız değişkenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Zeynep, Fransız sinemasından hoşlanmamaktadır. Bir gün fikirlerine değer verdiği bir arkadaşıyla kahve içerken sinemayla ilgili konuşmuşlar, arkadaşının Fransız sinemasını sevdiğini söylemesi üzerine Zeynep’te de bu sinemaya karşı olumlu tutumlar gelişmeye başlamıştır. Bu durum aşağıdaki bilişsel tutarlılık kuramlarından hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Doğru! Yanlış!

9. Weis’e göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkilerin insana sağladığı getirilerinden-yararlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Kişi ulaşmak istediği ancak ulaşamadığı ya da başaramadığı özelliklere sahip diğer cinsten birine rastladığında aşık olmaktadır. Bu durum romantik aşka ilişkin öteki kuramsal yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangileri Robert Stenberg’e göre aşkın bileşenlerindendir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşkın tutku ve bağlılık öğelerini içeren aşk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Taylor, Peplau ve Sears'ın Shotland ve Huston'dan aktardığına göre aşağıdakilerden hangisi özgeci davranış gerekip gerekmediğine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken göstergelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir gruba mensup üyelerin nasıl düşünmesi ve davranması gerektiğine ilişkin kural ve beklentilere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Bireyin yolda gördüğü dilencinin duygularını anlaması ve bunu karşısındakine hissettirmesine ne denir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangileri özgeci davranışı açıklayan kuramsal yaklaşımlardandır?

Doğru! Yanlış!

17. Vazoyu kıran çocuğu döven baba aşağıdaki hangi saldırganlık türünü uygulamıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Davranışı taklit edilen ve uygun davranış için rehber olarak alınan kişiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın nedenlerinden biri olamaz?

Doğru! Yanlış!

20. "Bir bisikleti kullanmayı, bir arabayı sürmeyi nasıl öğreniyorsak, saldırgan davranış göstermeyi ve saldırgan davranışı ketlemeyi de aynı şekilde öğreniyoruz." Önermesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyal Psikoloji I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…