2016-2017 – Sosyal Psikoloji I – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi "normatif etki"ye örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

2. "Ağzıyla kuş tutsa fikrim değişmez" ifadesi şemalarla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

3. Temelini Heider'in attığı ve bireylerin günlük yaşamda diğerlerinin davranışlarını nasıl açıkladıklarına odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Alışveriş esnasında satıcının, ilk söylediği fiyatı kırarak ya da ilave bir hediye ya da ödül vererek sizi alıma ikna etmeye çalışması aşağıdaki boyun eğdirme tekniklerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangileri ayırıcı özelliğin izlenim edinmedeki belli başlı etkilerindendir?

Doğru! Yanlış!

6. Romantik ilişkinin içtenlik ve kararlılık öğesinin olmayıp tutku öğesinin olduğu aşk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Yakın ilişkilerin ilk belirtileri aşağıdaki hangi dönemde ortaya çıkmaktadır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi tutumun bileşenlerinden olan davranışsal bileşene örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

9. Weis’e göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkilerin insana sağladığı getirilerinden-yararlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" özdeyişiyle anlatılan bir durum, kişilerarası çekiciliğin etkenlerinin araştırılması sonucuna göre "sevgi ve çekiciliğin" belirleyicilerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişim kuramlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Açık uçlu görüşmeler ve anketler aşağıdaki tutum ölçme testlerinden hangisine girmektedir?

Doğru! Yanlış!

13. Kucağındaki bebekle zorlanan bir bayanın elindeki poşetleri karşılık beklemeksizin arabasına kadar götürme ya da yaşlı birisinin koluna girip karşıya geçirme aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

14. Sınıf içindeki tartışmalarda herhangi bir öğrenciyi sürekli önemsememe tavrı gösteren bir öğretmenin uygulamış olduğu saldırganlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangileri bütün toplumlarda geçerli olan yardım etme davranışlarıyla ilgili toplumsal normlardandır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi hem psikanalizcilerin hem de etologların saldırganlıkla ilgili görüşüdür?

Doğru! Yanlış!

17. Olumlu toplumsal davranışların ödüllendirildiklerinde, insanlardaki yardım etme ve paylaşma eğiliminin arttığını, ödülün yardım davranışı pekiştirdiğini ileri süren yaklaşım özgeci davranış kuramlarından hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

18. Günümüze kadar pek çok sosyal psikoloğun saldırganlığı tanımlamada vazgeçilemez olarak gördüğü kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Uyarılmış psişik enerjinin harcanması ve sistemin tekrar psikolojik denge durumuna dönmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Taylor, Peplau ve Sears'ın Shotland ve Huston'dan aktardığına göre aşağıdakilerden hangisi özgeci davranış gerekip gerekmediğine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken göstergelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyal Psikoloji I - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…