2016-2017 – Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar – Final Sınavı

1. “İnsan tembel bir hayvandır” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2. Kültür kelimesi Aydınlanma düşüncesiyle birlikte hangi anlamda kullanılmaya başlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. İnsan biyolojisi ile insan kültürü arasında yakın bir etkileşim olduğu iddiasında olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Tarihi doğrusal bir ilerleme mantığı ile açıkladığı üç hal kanununa göre, dini teolojik olarak tanımladığı birinci aşamaya ait gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. İnsanların siyasal faaliyetlere katılarak düşünme, kendilerini ifade etme, başkalarını etkileme gibi yetenekler kazandığını öne süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir eylemin ya da durumun normal, akla ya da geleneklere uygun ve eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin değerlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Toplumsal yaşamda insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Toplumsal sınıflar belirlenirken ekonomik sermaye, sosyal sermaye, kültürel sermaye ve sembolik sermaye gibi dört yeni değişkenin, eski sınıf analizlerindeki değişkenlerin yerini alması gerektiğini öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Kölelik ve kölelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Siyasi karar alıcıların serbest seçimlerle iktidara gelmesi ve siyasi iktidarın sınırlarının hukuki normlarla belirtilmesi şeklinde iki temel tanımlayıcı özellikle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Sanayileşmiş ve ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda, beyaz yakalı, masa başı iş yapan konumunda çalışanlar ve profesyonel mesleklere sahip olanlar aşağıdaki sosyal sınıf kavramlaştırmalarından hangisiyle ifade edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

13. Evrendeki, doğadaki veya toplumdaki belirli oluşumlar ya da süreçleri sadece belirli bir faktöre dayandırarak açıklama eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Lazersfeld ve Merton’un, izlerkitlenin toplumsal sorunlara tepki vermek ve müdahale etmek yerine tepkisiz kalmasına neden olduğunu vurgulamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Hegel’in toplum anlayışının özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Farklı teknolojilerin birbirleriyle uyumlu çalışabilmelerine fırsat veren dijital ve elektronik teknolojilerin yarattığı yeni olguya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. İzleyici televizyon haberlerinde izlediği bir haberin bir bölümüne ikna olurken bir bölümüne olmuyorsa, Stuart Hall’ün sınıflandırmasına göre söz konusu haberi hangi biçimde okumuştur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işlevselcilerin toplum anlayışlarını açıklamada kullanılabilir?

Doğru! Yanlış!

19. Emile Durkheim’in toplum teorisinde, bir toplumdaki insanların olaylara ortak bakış açıları, ortak düşünsel ve duygusal tepkileri, onları birbirine bağlayan ahlâki değer yargıları aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi W. Benjamin’in teknoloji ve medyaya ilişkin görüşlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…