2016-2017 – Ortaçağ Felsefesi II – Vize Sınavı

1. Aşağıdaki ekol ve temsilcileri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi kelam açısından güvenilir değildir?

Doğru! Yanlış!

3. İslam düşüncesinde “çoğunluğun nezdinde iyi ve güzel olan bir şeyin kendisinin de iyi ve güzel olarak görülmesi” aşağıdakilerden hangisinin iyiliğin kaynaklarından biri olarak kabul edildiğini gösterir?

Doğru! Yanlış!

4. İman ile ameli ayrı gören ve büyük günah işleyen birinin imanlı olduğu sürece dinden çıkmış olmayacağını savunan biri aşağıdaki kelam ekollerinden hangisine yakın durmuş olur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bütün Meşşai düşünürlerin üzerinde uzlaştıkları bir düşüncedir?

Doğru! Yanlış!

6. Kindi’nin “birlik” anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. Kindî’nin kozmik varlığa ilişkin olarak yaptığı temel ayırımı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

8. Kindi'nin Bağdat'ta kurarak telif ve tercüme eserleri topladığı kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Kindi'nin eserlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Kindi’ye göre ilk ve en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Razi'nin eserlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Râzî’nin ezeli saydığı beş ilkeden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aristoteles’in evren anlayışında da önemli bir yeri olan ilk madde (heyula) Razi’nin evren sisteminde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

14. Razi’nin ahlak anlayışını akıl, irade ve tutku kavramları etrafında şekillendirmiş olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir?

Doğru! Yanlış!

15. Razi’ye göre küp biçimindeki bütün nesneler ortadan kalksa bile zihnimizde bir küp kavramının varlığını koruyor olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Doğru! Yanlış!

16. Farabi’ye göre yok sayılması mantık açısından herhangi bir çıkmaza yol açmayan varlığa ne denir?

Doğru! Yanlış!

17. Farabi'ye göre ay-altı alemdeki varlıkları ay-üstü alemdekilerden ayıran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Farabi’ye göre gramerin dil ile olan ilişkisi mantığın aşağıdakilerden hangisiyle olan ilişkisine benzer?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Fârâbi'nin beş sanat'ından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Farabi’nin evren sisteminde gök kürelerinin (felek) meydana gelmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Ortaçağ Felsefesi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…