2016-2017 – Ortaçağ Felsefesi II – Final Sınavı

1. Eşariyye kelam okuluna göre aşağıdakilerden hangisi insanın kendi eylemlerinden sorumlu tutulmasının temel nedenini oluşturur?

Doğru! Yanlış!

2. Farabi’nin evrenin meydana geliş sürecine ilişkin anlattıklarından yola çıkıldığında onun evrenin meydana gelişini aşağıdakilerden hangisiyle açıkladığı söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

3. Razi’nin felsefi sisteminde “hacim” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

4. Kindi’ye göre feleğin oluş ve bozuluş kanununa tabi olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. İbn-i Sina’ya göre varlığın hakikat anlamını taşıması için aşağıdakilerden hangisini taşımaması gerekir?

Doğru! Yanlış!

6. İbn Sina'nın aklın bilgi üretme sürecindeki aşamaları konusunda Kindi ve Farabi'den farklı olarak gündeme getirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İbn Sina’ya göre aşağıdakilerden hangisi varlık kavramının “tanımlanamaz oluşunun sebeplerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. İbn Sina'ya göre aşağıdakilerden hangisi metafizik disiplini ile Tanrı'nın varlığı arasındaki ilişkinin doğru ifadesidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Gazzali'nin hakikati arayanlar olarak nitelendirdiği sınıflardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Gazzali'ye göre filozofların dini ilkelerle çeliştikleri ve hataya düştükleri alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Vesileciliği (occasionalism) savunan bir düşünür aşağıdakilerden hangisini zorunlulukla yadsımış olur?

Doğru! Yanlış!

12. Gazzali'nin Bağdat Nizamiye Medresesi'nde öğrencisi olduğu tanınmış kelam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İbn Rüşd’e göre nelik aşağıdakilerden hangisinde aranmalıdır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre insanın varlık gayesidir?

Doğru! Yanlış!

15. İbn Rüşd’e göre varlık-nelik ilişkisi aşağıdaki ilişkilerden hangisine benzer?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki isim ve unvanlardan hangisi İbn Rüşd'e ait değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Taşköprülü-zade’nin ilimler tasnifini konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Taşköprülüzade’ye göre aşağıdakilerden hangisi varlığın dört mertebesinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Kur’an ve sünnet çerçevesinde iddiasız, gösterişten uzak, takvaya dayalı dindarlığı ve ahlaki arınmayı ilke edinen ve sonraları tasavvuf adını alan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi İbnü'l Arabi'nin kurduğu varlık felsefesinin özünü ifade eder?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Ortaçağ Felsefesi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…