2016-2017 – Modern Felsefe II – Vize Sınavı

1. Duyu verilerinin sunduğu karmaşa, tek bir öz bilinç tarafından bağlanmadıkça nesnel deneyim elde edilemez. Kant’a göre bu bağlama işi, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

2. Kant “Genel Doğa Tarihi ve Gök Teorisi” başlıklı eserinde evrenin oluşumunu tümüyle mekanik ilkeler ışığında açıklayarak aşağıdaki düşünürlerden hangisinin kuramını öncelemiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi bir tarz kategorisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi fenomen, numen ayrımını ele alırken tanrının fenomen değil numen olduğunu, bir kendinde-şey olarak tasarlanması gerektiğini savunur?

Doğru! Yanlış!

5. Kant, ortaya koyduğu bilgi bilimsel sistemde ussalcılık ile deneyimcilik bir başka deyişle, dogmatizm ile kuşkuculuk arasında bir tür arabuluculuk yapmaya ya da orta yolu bulmaya çalışmıştır. Kant'ın bu tutumundan dolayı öğretisi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerinden hangisi Kant'ın ayırdığı bilgi türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Kant’ın ilk dönemindeki (eleştiri öncesi) düşünsel yönelimleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Kant’a göre organizmalar dünyasını anlamak için mutlaka başvurulması gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi “yüce” kavramının özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Kant'a göre, anlama yetisi ile salt akıl arasında aracı bir güç olan, kuramsal doğa felsefesi ile özgürlük postülası üzerine temellendirilmiş pratik ya da ahlaksal felsefe arasındaki bağı sağlamada yardımcı olan yeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Kant, insanlığın başlangıcına ilişkin olarak doğa durumunda insanı nasıl düşünmüştür?

Doğru! Yanlış!

12. Kant’ın ahlak anlayışına göre “öyle eylemde bulun ki senin eyleminin maksimi tüm insanlar için genel geçer bir yasa olsun ” türünden bir buyruk aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

13. Kant’a göre dinin odak noktasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Doğru! Yanlış!

14. Schelling’e göre felsefe tarihi boyunca, öznel ve nesnel, ideal ve reel arasındaki uygunluk sorununun çözümü yolundaki en önemli girişimler aşağıdaki hangi düşünürlerden gelmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangileri Fichte'nin felsefi sisteminin önermelerindendir?

Doğru! Yanlış!

16. Kant bir bilgi sistemi inşa etmek için ön hazırlık türünden bir çalışma ortaya koymuş ve kendisinden sonrakilere felsefi bilgi alanında sistematik bir bütünlük yakalamak ödevini miras bırakmıştı. Buna göre bu işi ilk denemeye girişen düşünür aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Doğru! Yanlış!

17. Schelling, Öznel İdealizm döneminin sonlarına doğru aşağıdakilerden hangisini mutlak varlığın nesnel belirişi olarak görmeye başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Fichte’ye göre felsefenin üç temel önermesinden sonuncusu aşağıdaki kategorilerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

19. Schleiermacher, “tin” ve “doğa”nm aşağıdakilerden hangisinde birleştiklerini yani özdeş olduklarını öne sürer?

Doğru! Yanlış!

20. Schelling’in, düşüncesinin öznel idealizm evresinde, insan bilgisinin en yüksek ve koşulsuz öğesi olarak postülalaştırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Modern Felsefe II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…