2016-2017 – Modern Felsefe I – Vize Sınavı

1. “Modern” sözcüğünün kökeninde yer alan sözcüklerinden biri olan “modus” sözcüğünün başlıca anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Dante’nin siyasi görüşlerini yansıtan Monarchia isimli eserin ana savlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Thomas More’un ütopyasında aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Doğru! Yanlış!

4. Ortaçağın içe dönüklük tutumu ile Rönesansın dışa dönüklüğünü harmanlayan ve dış dünyanın ve insan ruhunun aynı anda keşfedilmesi amacına yönelen ünlü İtalyan hümanisti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Jean Bodin hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi modern çağı ve modern felsefeyi ayrımlaştıran niteliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Bernardinus Telesius’a göre “ruh” hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Descartes'e göre, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye gereksinim duymayan şeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Bacon'a göre, bilim insanlarının doğa üzerinde araştırmalara girişmeden önce zihinlerinde temizlik yapmaları gereken putlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Nicolaus Cusanus’a göre insanın öğrenilmiş bilgisizlik denen duruma erişebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin farkına varması gerekir?

Doğru! Yanlış!

11. Descartes’in “sezgisel doğruluk” anlayışı hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Mutlak yetkinlik mutlak varlığa has olsa da işinin gerektirdiği ödevleri yapan her insan ahlaksal yetkinliğe erişebilir. Yukarıdaki görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Doğalaştıran doğa (natura naturans)-doğalaştırılmış doğa (natura naturata) ayrımı aşağıdaki Rönesans düşünürlerinden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

14. Güvenilir bilgiye götüren biricik yöntem matematik yapıda olmalıdır; çünkü matematikteki bilgiler tüm kurucu öğelerinin birbirine uygun olduğu, mutlak doğruluk değeri taşıyan bilgilerdir. Matematikte her şey kesin, net ve açıktır. Yukarıda verilen güvenilir bilgi hakkındaki görüşe sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Spinoza’nın düşüncelerinde önemli bir rolü olan çifte görünüm kuramı, aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmek adına ortaya atılmıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Leibniz’e göre aşağıdakilerden hangisi olumsaldır?

Doğru! Yanlış!

17. Leibniz’in ikincil madde dediği şey aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

18. Malebranche'e göre gerçekliğe ulaşma yolunda bizi yanıltan temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Ruhtaki isteme ile bedendeki devinim arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından kurulduğu ve Tanrı’nın tek gerçek neden olduğu görüşüne dayanan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Spinoza’nın düşüncesinde önemli bir yeri olan conatus kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Modern Felsefe I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…