2016-2017 – Metafizik – Final Sınavı

1. Metafizik önermelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. “Aristoteles bütün varlıkları on kategoriye ayırıp, nesne ile nesne türlerini _________ diye bir kategoride toplamış, nesnelere ________ (örneğin Sokrates), nesne türlerine _________ (örneğin insan) demiştir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

3. “Troplar, her türlü özellik gibi, tekli trop ve çoklu trop olmak üzere ikiye ayrılır. Tekli tropa ________ tropu, çoklu tropa __________ tropu denir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

4. Adcı tümel kuramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Nitelik Troplu Demet Kuramı'nda kabul edilen troplar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Ait olduğu nesne türüne özgü her fonksiyon biçiminde en üst türden belirlenebiliri örnekleyen bir ve yalnız bir trop taşıyan somut nesneye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Somut nesne ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Çıplak Taşıyıcılı Trop Kuramı'nın temel ontolojik kategorisi ve türetilmiş ontolojik kategorisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aynı bir belirlenebilirin altında birden çok sayıda belirlenmiş olan tropun bulunamadığı uzay bölgelerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi bir birey türü adıdır?

Doğru! Yanlış!

11. Hem kendisi hem de bütün parçaları aynı türden olan kitlelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Kuvvetli Leibniz İlkesi'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. “Lombard somut nesnelerin taşıdığı özellikleri __________ ve _________ olarak ikiye ayırır”. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

14. Whitehead’in Olay Kuramı'na göre kapsama ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Davidson’un Olay Kuramı'ndaki temel kategoriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi türetici olay kuramlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. “Armstrong’a göre her olumsal doğru önerme (belki de her doğru önerme) için, onu doğru kılan dil dışı bazı şeylerin varolması gerekir” Yukarıda bahsedilen ilkeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Olanaklı nesneler, durumlar ve dünyalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi sıkı varolancı durum anlayışının kabul ettiği durumlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Çıplak taşıyıcı paradoksuna bir çözüm geliştirebilmek için Armstrong hangi ayrıma gitmiştir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Metafizik - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…