2016-2017 – Kültür Tarihi – Final Sınavı

1. Erken gelişmiş kültürler ilk olarak nerede görülmeye başlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma döneminde müzikte barok anlatım içinde yer alan bestecilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Kültürel etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi performans sanatının önemli isimlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Otuz Yıl Savaşları sonunda bağımsızlığını ilan eden Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Genom projesi olarak bilinen projenin özelliğidir?

Doğru! Yanlış!

7. Türkiye’de, Türk sinemasının aynı zamanda Yeşilçam olarak anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam bilgini Farabi’nin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki Osmanlı yapılarından hangisi ticari işlevlidir?

Doğru! Yanlış!

10. Kültür ürünlerinin (sinema, müzik, kitap basım ve yayını) kitlesel dolaşıma açılan bir metaya dönüşmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. “Kanunların Ruhu” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

12. Ülkelerin kültürel manzarasını değiştiren; dilsel birliği sağlayan, “küresel kasabanın” ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İnternet kültürüyle alakalı olumlu yönlerden biri olarak aşağıdakilerden hangisi sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

14. Mevlâna Celaleddin Rûmi, ünlü eseri Mesnevi’yi hangi dilde yazmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Avrupa’da XIX. yüzyılda, Avrupa dışındaki kıtalarda yaşayan insanların ve kültürlerin incelenmesini esas alarak doğan yeni bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Divan edebiyatında padişahın çocuklarının doğumu, sünneti; kızlarının, kız kardeşlerinin evlenmesi gibi nedenlerle düzenlenen halka açık eğlencelerin anlatıldığı manzum eserlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Hıristiyan kilisesini “Tanrı-Devletin yeryüzündeki temsilcisi” olarak tanımlayarak bağnaz düşüncenin öncülüğünü yapmış düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını kazanmasıyla ilgili değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Psikanaliz biliminin temellerini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Osmanlı Sarayında yaşamış ve Batı müziği tarzında besteler yapan ve padişahlar için marşlar besteleyen İtalyan kökenli müzisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Kültür Tarihi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…