2016-2017 – İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri- Üç Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim usullerinde sınırlanması mümkün olmayan haklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Tarihte ilk kez bir muhalefet teorisini ve direnme hakkını geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının Birleşmiş Milletler sisteminde korunmasında, sözleşmeye dayalı anlaşma izleme birimlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenen haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakimler aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Doğru! Yanlış!

6. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. İnsan hakları il kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

8. 'İnsani Boyut Mekanizması' aşağıdaki AGİT belgelerinden hangisi ile kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin idari birimlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetleri kanunla sınırlamanın ölçütlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu kaç üyeden oluşur?

Doğru! Yanlış!

12. Afrika'da insan ve halkların haklarını gerçekleştirmek ve bunların korunmasını sağlamak üzere, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı'nın 30.maddesine göre 1987 yılında kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Sosyal güvenlik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına aykırı bir durum söz konusudur?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hakkının kapsamına girmez?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi kolektif (toplu) haklar kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

17 I. Hukuka aykırı olarak yakalanan ya da tutuklanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılınanlar Devlet aleyhine tazminat davası açamaz. II. Gözaltına alınan ya da tutuklanan herkes kendisine yöneltilen suçlamaları derhal öğrenme hakkına sahiptir. III. Gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler derhal bir hâkimin ya da hukuken yargılama yetkisine sahip başka bir görevlinin önüne çıkarılma hakkına sahiptir. IV. Hürriyetinden yoksun bırakılan herkes, bu durumun hukukiliğine itiraz etmek için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Sanık hakları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan hürriyetinin kapsamına girmez?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi asgari yaşam koşullarına sahip olma hakkı kapsamında değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre katılma haklarından biridir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri- Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…