2016-2017 – İlkçağ Felsefesi – Final Sınavı

1. Herakleitos’un kosmos (evren) anlayışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Anaksimandros’un apeiron kavramı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

3. Pythagorasçılara göre aşağıdakilerden hangisi varoluş sırası bakımından diğerlerinden sonra gelir?

Doğru! Yanlış!

4. Felsefe yapma etkinliği aşağıdakilerden hangisi ile başladığı kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

5. Evrendeki bileşik şeylerin (syntheta) nasıl meydana geldiklerini açıklayan bir görüş aşağıdaki sorunlardan hangisine bir çözüm önermiş olur?

Doğru! Yanlış!

6. Ksenophanes’e göre bilgimizin sınırını aşağıdakilerden hangisi belirler?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinin ilk gayeci (teleolojik) düşünürlerinden biri kabul edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

8. Anaksagoras’ın evren anlayışında önemli bir yeri olan spermatalar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Yunan düşüncesinde kinesis kavramının yüklendiği anlamlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. İnsanlar arasında doğal bir eşitlik olduğunu savunan Sofistler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ve bir arada verilmişlerdir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki kısa felsefi yargılardan hangisi Sokrates’e atfedilemez?

Doğru! Yanlış!

12. Platon’un aşağıdaki diyaloglarından hangisinde erdem konularının neler olduğu ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Gorgias’a göre sözün, insan doğası üzerinde etkili olmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Platon’a göre ruhun tumoeides isimli parçasının sitedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Platon’un Timaios diyalogunda çizdiği tabloda aşağıdakilerden hangisi ezeli-ebedi değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Platon’a göre “Timarşi” aşağıdaki rejimlerden hangisinin bozulmuş biçimidir?

Doğru! Yanlış!

17. Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi ideal siteyi oluşturan tüm sınıfların sahip olmaları gereken erdemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aristoteles’in erdem anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19 (I) Aristoteles bilimleri üçe ayırır. (II) Bu üç bilim Teorik, Pratik ve Kinetik bilimler olarak adlandırılır. (III) Teorik bilimler bilgiyi kendileri adına isterler (IV) Pratik bilimler bilgiyi eylem için araç kılarlar. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Aristoteles’in varlık öğretisinde önemli bir yeri olan entelekheia ne demektir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - İlkçağ Felsefesi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…