2016-2017 – Estetik ve Sanat Felsefesi – Final Sınavı

1. Görme engelli bir kişi Paris’te Louvre Müzesi’nde sergilenen Milos’lu Venüs heykelini çok zarif bulduğunu söylerken, görme yetisinde problem olmayan arkadaşı bu heykel için sadece 202 cm yüksekliğinde beyaz, çok dayanaklı bir taştan yapıldığını söylemektir. Frank Sibley’e göre, bu heykelin estetik özelliğini görme engelli kişi yakalamış, diğeri ise bu özelliğini anlayamamıştır. Sibley’e göre, görme engelli kişinin bu estetik özelliği anlaması için sahip olduğu şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Abidin Dino, yaşamı boyunca sadece mutluluğu değil, her türlü duyguyu çizgileriyle ifade ettiğini söylemektedir. Dino’nun yukarıda yer alan düşüncesi onun hangi sanat kuramını benimsediğini gösterir?

Doğru! Yanlış!

3. Sanatı yaşamın bir yansıması olarak gören yansıtmacı kuramın bir yandan da temsilci kuram olarak anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşırı ahlakçılığın en tipik savunucusu olarak kabul edilen roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aristoteles’in katharsis kuramı aşağıdaki alanlardan hangi ikisi ile ilişkili olduğunu gösterir?

Doğru! Yanlış!

6. Kişilerin düşünce, duygu, algı ve arzu türünden yaşadıkları süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Platon’un aşağıdaki soruları ele aldığı dönemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Thales, Anaksimenes, Anaksimandros, Herakleitos ve Demokritos gibi düşünürüler varlığı, varlığın özünü ve doğayı araştırmaya çalışmışlardır. Yukarıdaki ifadeye göre, Sokrates öncesi düşünürler felsefenin konusunu aşağıdakilerden hangisi olarak ele almıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Platon’a göre ilk olarak, belli bir güzel bedene yönelen kişi tüm güzel bedenleri sevmeye başlar. Daha sonra, asıl güzelliğin beden güzelliği değil, ruh güzelliği olduğunun farkına vararak ona yönelir ve onu sever. Platon’un yukarıdaki ifadesine göre, iki aşamada belirttiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. “Öznel sanatçıyı yalnızca kötü sanatçı olarak tanıyoruz ve sanatın her türünde ve yüksekliğinde özellikle ve ilk önce öznel olanın yenilmesini, “Ben”den kurtulmasını ve her türlü bireysel isteğin ve arzunun susturulmasını talep ediyoruz; evet nesnellik olmadan, saf, çıkarsız bakış olmadan asla bir nebze bile sahici sanatsal üretime inananlayız” Nietzsche yukarıdaki sözleriyle sanatta aşağıdaki hangi gereklilikten bahseder?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi St.Augustinus’un güzellik anlayışının temel kavramlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Kant’a göre, güzel sanatlar aşağıdaki kavramlardan hangisinin ürünüdür?

Doğru! Yanlış!

13. Hegel’e göre; sanatın arzuları yatıştırma işlevi ile eğitim ve ahlaki ıslah işlevi vardır. Hegel’in bu düşüncesi onun felsefe tarihinde hangi filozofun düşüncesini paylaştığını gösterir?

Doğru! Yanlış!

14. Lukacs’a göre, felsefe tarihinin ihmal ettiği ancak sanat için önemli olan varlık kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Sanat ve estetik alanında yer alan aşağıdaki ifadelerin ait olduğu dönem aşağıdaki hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Marks ve Engels’in sanata yaklaşımları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilir?

Doğru! Yanlış!

17. Ona göre sanat hakikati bildirirken “dünya kurar” ve “yeryüzü üretir.” Sanat eseri her insanın kendi dünyasına sahip olması anlamında “dünya kurar.” Sanat yapıtında üretilen “yeryüzü” ise eserin kendini koyduğu yere, bu kendini koyuşta ortaya çıkmasına karşılık gelir. Yukarıdaki ifadeye göre, sanat yapıtının kökeni üzerine düşünen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. 18. yüzyıl İngiliz deneyimciliği ile Alman idealizmin sanat felsefesi ve estetik tarihi açısından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Tolstoy’a göre sanatın amacı ne güzelliktir ne de sanattan duyulan belli bir hazdır. Sanatı doğru tanımlamanın ilk koşulu onu bir haz aracı olarak görmekten vazgeçmektir. Tolstoy yukarıdaki düşünceleri ile aşağıdaki anlayışlardan hangisine karşı çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

20. “Algının aksine imgesel bilinçte verili olmayanı, gerçek olmayanı veya hiçliği konumlarız, imgelem dünyaya farklı bir şekilde yönelmenin yoludur. Dünyada olmayanın, yokluğun, hiçliğin şimdi kılınmasıdır.” Sartre’in yukarıdaki sözleri sanatın belirleyiciliği açısından aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini gösterir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Estetik ve Sanat Felsefesi - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…