2016-2017 – Çağdaş Felsefe II – Final Sınavı

1. Bergson sezgi ile yakalanan gerçekliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?

Doğru! Yanlış!

2. Bergson sürem fikrini aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirir?

Doğru! Yanlış!

3. Heidegger’de dasein analitiği adlı girişimin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Varlığı anlamanın duygulanımlar ile iç içe geçtiğini savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Husserl’in transandantal bir indirgemeyle aşkın egoya ulaşılabileceğini iddia ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Husserl’e göre aşağıdakilerden hangisi çeşitli varlıklarla ilişki kurmamızı sağlar?

Doğru! Yanlış!

7. Levinas'a göre kişinin başkasını kabul etmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Doğru! Yanlış!

8. Praksisin temel edimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Sartre'ın Marksizm ile varoluşçuluğun sentezini yaptığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Sartre’ın Varlık ve Hiçlik eserinde bilinç nedir?

Doğru! Yanlış!

11. Levinas'ın ontoloji ile metafiziği birbirinden ayırdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Sartre’da bilincin esası, olmasa olmaz özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Levinas’a göre hakikatin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Levinas, sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiyi çözümlemede aşağıdaki felsefecilerin hangisinden ilham alır?

Doğru! Yanlış!

15. Levinas’ın Olmaktan Başka Türlü adlı eserinde açıkladığı etik ilişkide özne aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Sartre’a göre aynı otobüse binmek üzere aynı durakta bekleyen, aynı gazeteyi okuyan veya aynı radyo programını dinleyen insanların oluşturduğu topluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Derrida'nın metafizikte varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Yazının aşağılanarak konuşmanın yüceltilmesi düşüncesini savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Konumlar ve Dağılım eserlerinde metafizik sistemi felsefi karşıtlıkların hiyerarşik ve agonistik alanı olarak yorumlayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Derrida’da dekonstrüksiyonun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Çağdaş Felsefe II - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…