2016-2017 – Türkiye’nin Toplumsal Yapısı – Final Sınavı

1. Murdock’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin tüm toplumlarda evrensel olarak nitelendirilebilecek temel fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Kültürü, “belli bir düşünceler sistemi ya da bütünü” olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi'nde kurulan ve yükseköğretim hizmeti veren Avrupa tipi laik okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Sosyal alışveriş kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

5. Dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu concordat modeline sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Willaime'in laikliğin laikleştirilmesi nosyonu ile anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun genel amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Osmanlı Devleti’nin geldiği geleneğin siyasa bakımından doğu despotizmi, din bakımından Sünni halifelik geleneği olduğunu ileri süren toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen ve dini din olarak çalışan, onun iç mantığını ortaya çıkarmayı amaçlayan fenomenolojik yaklaşımlardan birini “Kutsal ve Dindışı” isimli eserinde sergileyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. 1944 yılında ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı sonucunda kabul edilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki spesifik piyasalara yönelik kurumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Türkiye’nin ilk ulusal bankası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Bir işverenin kısa süreli ve sözleşmeli çalışanlarının sayısında piyasa koşullarına göre artışa veya azalışa gidebilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de taşeron sisteminin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde daha fazla kişinin çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Osmanlı Devleti'nde ilk seçim kaç yılında yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. 1982 Anayasası’na göre Türkiye'de en üst dereceli yönetsel yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Türkiye’de enformelleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Seçimlerde seçme hakkının kişiye özgü olması ve bu hakkın hiçbir suretle başkasına devredilememesini açıklayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. 1876 Anayasası’na göre üyelerinin tamamının padişah tarafından seçildiği meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Türkiye’nin Toplumsal Yapısı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…